Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/7/2008

Slättens andedräkt

Filed under: Poesi — Björn @ 9:29

Jag rör mig i ett hav
av vajande säd
och böljande kullar
ömt omslutet
av lummiga stränder

De vita kyrkorna sover
som strandade skepp
övergivna
av sina besättningar

Vindkårar pilar över fälten
får bladen på ekarna
att dallra och rassla
axen att vippa och gunga
lånar deras dofter

av mognad och förgängelse

Slättens andedräkt
når mig stötvis
som en flämtning
emot solvarm hud
och påminner mig

om barndomens somrar

Sune Axelsson
DN 30/7-08

29/7/2008

Nattfjärilen som vågar flyga på dagen

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 18:48

På varje dagflygande fjäril går det cirka 25 som flyger på natten. Det är livsfarligt att vara en långsamflygande insekt
under den ljusa delen av dygnet då insektsätarna, dvs. fåglarna, är vakna och hungriga. Därför har den stora
majoriteten fjärilar ”flyttat” till ”nattskiftet”.

Fotot taget i Skälleryd den 27 juli 2008.

Men smygarna är nattfjärilsliknande dagflygare, de har klarat av att återvända från ”nattskiftet” till det farliga ”dagskiftet”.
En sådan är Tåtelsmygaren, som just nu flyger som talrikast. Den håller som bilden visar vingarna delvis som nattfjärilarna,
delvis som dagfjärilarna.

Den lilla vackra snabbflygaren var på 1800-talet en mycket sydsvensk art, men har på de senaste 100 åren koloniserat
Norra Götaland, Svealand och är nu på väg in i sydligaste Norrland. På finska sidan finns den ända upp i höjd med Norrbotten.
Som individ är den mycket ortstrogen, livsresan kommer inte att bli längre än en halv kilometer.

Naturens anpassningar är fantastiska!

Motion motverkar Alzheimerdemensen

Hos den äldre människan åldras förstås också hjärnan och det viktiga ”hjärnkontoret” kan drabbas av flera olika sjukdomar som till exempel Parkinson och Alzheimer. Kunskapen om hjärnans åldrande och möjligheten att förebygga det för tidiga åldrandet och dess sjukdomar ökar hela tiden.

Men Alzheimersjukdomen är ändå ganska gåtfull även om mycket talar för att en rad faktorer som motion, rätt kost, utbildning, gemenskap, icke-rökning, för mycket alkohol, livslångt lärande och ljusbrist hör till de faktorer som är av betydelse. Men de slutgiltiga, för vetenskapen definitiva, bevisen saknas alltjämt ännu.

Men forskarna arbetar på att precisera de olika risk- och friskfaktorernas betydelse. Igår publicerades på mediekanalen Reuters en rapport om detta som återgavs i svensk TV.

Just nu pågår en internationell konferens om Alzheimers sjukdom i Chicago arrangerad av Alzheimer’s Association Medical and Scientific Advisory Council i USA.

Forskarna har visat att motionen direkt påverkar och motverkar hjärnans förtvining. Man kom närmare sanningen genom att man mätte försökspersonernas och kontrollernas fysiska kondition på ett löpband samtidigt som man med magnetisk resonanskamera mätte hjärnvolymen hos personerna. I studien ingick 56 friska personer och 60 personer med Alzheimersjukdomen i mycket tidigt skede. Alla var över 60 år. Man tittade specifikt på de områden som är viktiga för minnesprocesserna, till exempel hippocampus.

Man upptäckte då att människor som hade Alzheimer i tidigt skede och var i god fysisk form, alltså hade bra konditionsvärde, hade större hjärnvolym i minnesfunktionsområdena jämfört med dem som var mindre tränade.

Robyn Honea som ledde studien säger ”This is the first study to get an inside look into specificially where these changes occur in the brain”. Forskarna menar alltså att detta är på sitt sätt en pionjärundersökning när det gäller att synliggöra sammanhanget mellan konditionsträning och Alzheimersjukdomen.

Dr Sam Gandy, ordförande i amerikanska Alzheimerföreningen säger ”The message is essentially if you have Alzheimer’s disease, it is not too late to become physically fit”. Det är alltså inte för sent att börja träna även om man har kommit in i början av Alzheimersjukdomen, tvärtom.

28/7/2008

Rödryggad skrika

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 8:15

Den vackra Rödryggade skrikan (Red-backed Shrike), som engelsmännen bra betecknande kallar den, heter Törnskata hos oss fastän den förstås inte är någon skata.

Den är vår minsta rovfågel och en framgångsrik sådan, tar gärna stora insekter. Den lilla jägaren är som rovfågel så framgångsrik att tyskarna kallar den för ”Niodödaren”, Neuntöter.

På bilden, tagen i Ramsås den 25 juli 2008, spejar den från toppen av en enbuske – spejar den efter sin framtid??

Fågeln minskar i Norden och Västeuropa utan att fackornitologerna säkert kan säga varför.

27/7/2008

Korskovall

Filed under: Natur — Björn @ 15:17

Ekelunda, Öland den 22 juli 2008

En lokal journalistisk lögn blir till en internationell mediasanning

Filed under: Allmänt,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:48

En noggrann enkät har visat att svenska folket tycker att de icke förtroendevalda journalisterna har större makt än de förtroendevalda politikerna. Med stor makt följer stort ansvar.

Vid en badstrand utanför Neapel omkommer två romerska flickor i undervattenströmmarna och olyckshändelsen får blixtsnabbt en mycket förgrovad och förvanskad beskrivning i världens media.

Jag har följt historien därför att jag som erfaren fotograf ofta har fotograferat med teleobjektiv och jag såg genast att Aftonbladets återgivna bild var tagen med teleobjektiv. Teleobjektivet har ju kikareffekt och krymper därmed avstånden mycket kraftigt vilket gör att 30 meter kan se ut som 5 meter.

Denna journalistiska förfalskning av vad som egentligen hände visar på hur viktigt kravet på att journalisten skall hålla sig till sanningen är. Små lögner kan i vår mediala tid bli till stora ”sanningar” som sprids över hela världen.

Drunkningsolyckan beskrevs i Aftonbladet den 25 juli 2008 och då berättar man att de två romerska flickorna ropar på hjälp men ingen hörde dem och ingen ville hjälpa. Som illustration på den ohyggliga cynismen ser man en bild som visar de två döda flickornas övertäckta kroppar liggande på stranden och bortom de två flickorna sitter ett strandpar lugnt och till synes oberört. Texten lyder: ”På stranden ligger två döda flickor, två drunknade romska flickor”. Intill dem sitter turister på bara några meters avstånd och käkar lunch efter det att de ignorerat nödropen. Texten berättar vidare eftersom fotografierna, som publicerats i en rad italienska tidningar har väckt starka reaktioner att ärkebiskopen av Neapel har efter att ha sett bilderna fördömt badgästerna”.

Nästa dag får vi en helt annan historia oss serverade via Aftonbladet. Den privata fotografen som tagit bilderna har reagerat mot den grova förvanskningen av det som skedde. I texten står det att han hävdar att bilden är missvisande. Människor var visst upprörda och hjälpte till. ”Jag tog flera bilder, vissa visade semesterfirare som inte bryr sig men på andra var människor synbart upprörda eller hjälpte till att bära kistorna, säger fotografen Alessandro Garofalo till TT.

På de fotografier som utländska tidningar valde ser alla likgiltiga ut. Men det var bara ungefär hälften av dem som var där som låtsade som inget hade hänt, medan många andra hjälpte till eller lämnade stranden efter olyckan”.

Fotografen uppger också att flera personer på stranden försökte undsätta flickorna när de ropade på hjälp. Han ger alltså en helt annan bild än den som journalisterna dagen innan dragit upp.

I Aftonbladets tillrättaläggande korta artikel den 27 juli visas en ny bild men i mycket mindre förstoring där turister hjälpte till att bära bort kistorna.

Fotografen säger också att han använde sig av ett teleobjektiv vilket fick solbadarna att verka närmare de döda kropparna än de faktiskt var. Fotografen är alltså hänsynsfull nog att inte ta något närporträtt på de döda flickorna utan använder av hänsynsfullhet ett teleobjektiv. Denna hänsynsfullhet utnyttjas av en samvetslös press och görs om till sin raka motsats.

Det finns några nyttiga lärdomar att dra av denna historia. Det viktiga i sammanhanget var/är att det INTE var tidningens fotograf som tog bilden och därmed antagligen skulle ha ställt upp på lögnen utan en privatfotograf som efteråt – utan band till tidningen – kan avslöja den fula lögn som media världen över spridit om händelsen. Viktigt är också att påpeka att fotografen tog en rad foton av händelsen som visade passiva men också aktiva människor, men pressen valde världen över att visa bilden som andades passivitet/likgiltighet. Bilden på de hjälpsamma människorna kom först när fotografen protesterat.

Det kan vara skäl att påpeka att det tillrättaläggande som Aftonbladet kostar på sig inte återfinns idag på Nyhetsportalen.se. Där finns bara den ursprungliga felaktiga versionen.

Som läsare förstår man att det är ofta, hur ofta kan man undra (?), som avsiktlig förfalskning i text- och bildmaterial görs. Hur ofta händer det att tidningens egna anställda fotografer väljer de bilder som berättar bara om den ena sidan av historien och väljer bort andra som berättar motsatsen. Här fanns alltså en privat fotograf som krävde och i liten mån lyckades få en bild med motsatt innebörd publicerad.

Redaktionschefen på Amelia, Anna Larsson, skriver en krönika med rubriken ”Vi vältrar oss i brott som underhållning”. Vi får i den veta att Englas mamma, Carina Höglund, startat en blogg ”för att få fram det hon egentligen tycker utan att bli redigerad och censurerad av pressen”. ”Carina Höglund försöker berätta hur det känns att vara brottsoffer i en tid när kriminaljournalistik har blivit dokusåpa”.

Journalismens sätt att välja bort ”felaktiga” olycksnyheter illustreras just i dagarna av att riksmedia i stort sett inte skrivit någonting om hur en 60-årig gymnasielärare kördes över och dödades av bensinstjälande ungdomar i Torhamn. Den enda tidning som skrivit utförligt om detta är lokaltidningen, Blekinge Läns Tidning.

Om mediavänstern ofta tillåter sig avsiktliga grova förvanskningar och censureringar av verkligheten är detta förstås mycket allvarligt.

Läs gärna artiklarna online i Aftonbladet, de finns fortfarande tillgängliga.

26/7/2008

Aktivare sexliv bevarar erektionsförmågan

Nyligen har en undersökning i Göteborg visat att äldre i Sverige under en 30-årsperiod (1971-2002) utvecklat ett aktivare och bättre sexuellt samliv. Rapporten har den 8 juli 2008 publicerats i den engelska läkartidningen, British Medical Journal.

1971 angav 52 % av gifta 70-åriga män att de var sexuellt aktiva, 2002 hade siffran stigit till 68 %. För kvinnorna såg man samma utveckling, andelen sexuellt aktiva ökade från 38 % till 56 %.

Den allmänna kvaliteten på relationerna förbättrades också under tiden. Andelen män som uppgav sig ha en mycket lycklig relation steg under tidsperioden från 40 % till 57 %, för kvinnornas del gällde siffrorna 35-52 %. Det kan vara skäl att påpeka att båda könen i stor utsträckning upplever det gemensamma livet i stort sett lika tillfredsställande.

En viktig förklaring i sammanhanget är att hälsan för 65+:are, så kallade ”yngre äldre”, mycket dramatiskt förbättrats under de senaste åren. Det ålderssegmentet i befolkningen har tagit till sig hälsotankarna mer än något annat. Givetvis finns det också ytterligare förklaringar. SR:s vetenskapsradio skriver ”Det har under åren blivit mer accepterat att avsluta ett äktenskap som inte fungerar, att skaffa en ny partner om någon dör och att vara sexuellt aktiv på äldre dagar”.

Det kanske största hindret mot äldres sex kommer från barnen. I den amerikanska Janusrapporten står det på sid. 21 ”For those over 50 who are parents their children, not their biology, may exert a depressing influence on their sexual activity. For example, adult children of widowed parent, fearing the loss of their inheritance, may discourage their parent from having another sexual or marital partner”. “Inte sysslar väl mormor med sånt”, är inte en helt ovanlig kommentar.

Sviktande sexuell förmåga i form av försvagad erektion som går över i impotens är ett bekymmer för äldre män. Men mycket kan göras för att motverka den delen av impotensen som är livsstilsutlöst.

Vid universitetet i Tammerfors finns en forskande urolog, Juha Koskimäki, som tillsammans med fem medforskare sedan mer än 10 år tillbaka kartlagt erektionssviktens orsaker. Forskargruppen publicerade i julinumret av The American Journal of Medicine en rapport betitlad ”Regular intercourse protects against erectile dysfunction” och den kommenterades i EurecAlert den 1 juli 2008 under rubriken ”Erectile dysfunction lower in men who has intercourse more often”.

Forskargruppen har visat att rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, hjärnsjukdom och depression ökar risken för hos mannen förlorad sexuell förmåga. Eftersom alla dessa tillstånd är kraftigt modifierbara med hjälp av en friskare livsstil kan mycket göras för att motverka den äldre mannens erektionssvikt och därmed förbättra hans och hustruns hela livskvalitet.

Det är väl känt att den kraftiga kärlsammandragning som rökning och snusning ger upphov till i hög grad motverkar den stora blodflödesökning som behövs för erektionen. Det leder till att ett rökstopp redan inom några dagar kan avläsas i form av bättre erektion. Motion och kostförbättring är kungsvägen till att motverka övervikt, så också den vägen finns goda möjligheter att motverka ”åldersimpotensen”.

Det höga blodtrycket, hjärt- och hjärnsjukdomarna och diabetessjukdomen är också i hög grad möjliga att motverka med livsstilsförbättring.

Det viktigaste i den urologiska forskningsgruppens senaste rapport är att man förutom ovan uppräknade riskfaktorer identifierat ytterligare en. Man kunde visa när man matchat för alla ovan uppräknade faktorer var låg sexuell aktivitet en viktig riskfaktor. Man kunde visa att äldre män som hade sex tre gånger eller mer i veckan hade bara femtedelen risk att utveckla erektionssvikt jämfört med dem som hade sex bara en gång i veckan eller mindre.

I ljuset av att den sexuella förmågan hos den äldre mannen är beroende av att den ”övas” är det förstås extra viktigt att onödiga hinder för sexuallivet elimineras och att underlättande faktorer premieras. Det är till exempel vanligare att äldre män (gäller också yngre) har en starkare erektion på morgonen än på kvällen. Urolog Juha Koskimäki och medarbetare skriver ordagrant i sin sammanfattning ”Regular intercourse protects against the development of erectile dysfunction among men aged 55 to 75 years. This may have an impact on general health and quality of life; therefore, doctors should support patients’ sexual activity”.

För att uttrycka sig något brutalt – “Use it or loose it!”

Older Posts »

Powered by WordPress