Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/6/2008

Fingerborgsblomma

Filed under: Natur — Björn @ 8:05

Även mitt i den tunga granskogens dunkel kan man nu möta den underbart sköna fingerborgsblomman, en framgångsrik rymmare från många trädgårdar.

(Strömsrum den 26 juni 2008)

27/6/2008

Naturens smycke

Filed under: Natur — Björn @ 7:23

Nu är den tid då livsformer – vackra som smycken – plötsligt finns framför ens fötter (Buggemåla den 26 juni 2008).

26/6/2008

Fjällens paradis

Filed under: Allmänt,Natur — Björn @ 7:53

En resa in mot Ritsems fjällvärld bjuder på hisnande vackra vyer

6/6/2008

Kära läsare!

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 7:53

Jag tar nu ”semester” från läsandet och skrivandet i 2-3 veckor. Du är välkommen att läsa det som finns i arkivet (drygt 500 inlägg) och efter ”semestern” bjuder jag på nyheter som vanligt.

Jag önskar er alla glad försommar!

Björn

5/6/2008

Långvarig utomhusmotion ger fem år till livet

Filed under: Åldrande,Hälsa,Ljus,Mediekratin,Motion,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:17

Nyligen publicerade forskare från Karolinska institutet en rapport som visar att golfare i snitt har 40 % lägre dödlighet vilket svarar mot att de lever fem år längre.

Golfspelandet har länge setts som en snobbsport för de rika och man har därför inte lagt ner några akademiska ansträngningar på att kartlägga hälsoeffekterna av golfspelandet. Den nya undersökningen visar dock att hälsovinsterna av golfandet faktiskt är som störst i socialgrupp 3. I den gruppen finns alltså enstaka personer som golfandet kan kanske ge ytterligare hela tio år att leva!

Politiska fördomar kan alltså vara helt fel. Det är lätt att minnas när politiskt mycket korrekte Robert Gustavsson på Idrottsgalan hånade mycket duktiga golfproffset Annika Sörenstam på ett för många mycket kränkande och upprörande sätt. Statstelevisionen borde givetvis efter programmet ha gått ut med en ursäkt, men den politiskt betingade ”korrektheten” hindrade ansvariga från att leverera den berättigade ursäkten.

Det finns ungefär 600000 golfspelare i Sverige, hälften av dem togs ut för undersökningens skull.

Vad är det då som är så hälsosamt med golfandet. Under rubriken ”Golf prolongs life” säger professor Anders Ahlbom, ledaren av studien, ”A round of golf means being outside for four or five hours, walking at a fast pace for six to seven kilometres, something which is known to be good for the health. People play golf into old age, and there are also positive social and psychological aspects to the game that can be of help”.

I golfspelandet ingår alltså 6-7 kilometers promenerande i en för den golfspelande välanpassad takt, vilket leder till att många golfspelare fortsätter med sin hobby högt upp i åren. Golf är en bra seniormotion.

Som golfspelare är man utomhus, ofta i solskenet, fyra till fem timmar per speltillfälle och det betyder att kroppen stimuleras till att bilda mycket D-vitamin och melatonin, hormoner som båda numera har visats vara viktiga för hälsan.

Åtskilliga golfspelare gör dessutom någonting som är mycket viktigt men som jag inte tror finns redovisat i undersökningen. Man unnar sig nämligen att vintertid spela golf i solstarka trakter alltifrån en vecka till flera månader, vilket betyder att det kalla vintermörkrets sjukdomsökande effekt slipper man som golfspelare ifrån.

Säkert kan också det faktum att golfandet är ett trevligt spel som man gör tillsammans i oftast mycket vacker miljö också ha sin betydelse.

Men att själva golfandet är viktigt visas i undersökningen genom att den slår fast att golfare med lägst handikapp, som man erövrar efter extra mycket golfspelande, hade störst livslängdsökning.

4/6/2008

Pappa

Filed under: Poesi — Björn @ 7:39

Där du ligger
med blicken klar som en vårbäck
som speglar himlen
låtsas vi inte om den stränge vaktposten
som skalar av lager efter lager.

Hela din person
utstrålar lugn aktivitet.
Verksamhetslusten som varit ditt liv
finns där ännu
och nyfikenheten

det äkta intresset

för den värld du blev satt i
och för människorna du mötte i den

vi som alla kom att älska dig.

Din magra kalla hand
med alla blåmärkena
ger mig en värme

jag aldrig vill vara utan.

Eva Wrådhe

3/6/2008

Bästa katastrofterapin: glöm och gå vidare

Filed under: Den friska hjärnan,KBT,Mediekratin,Psykisk hälsa — Björn @ 8:09

Människan har under hela sin utveckling ständigt utsatts för svåra påfrestningar och utmaningar från en ibland mycket fientlig omvärld. Naturkatastrofer, svält, rovdjur, giftiga växter, ja överallt under utvecklingens gång har människan ställts inför farliga hot. Den psykologiska tekniken som människosläktet har lärt sig utnyttja har varit den att inte gräva ner sig i ”katastrofen” utan lära av den, glömma och gå vidare.

En alldeles färsk forskningsrapport visar att också inför moderna katastrofer kan det för de allra flesta vara det sundaste att glömma och gå vidare. I en forskningsrapport publicerad av psykologiprofessor Mark Seery och Roxane Cohen Silver, professor i psykologi och socialt beteende, och Alison Holman, professor i vårdvetenskap (”nursing science”), redogör man för forskning som visar detta. Rapporten är just publicerad i the Journal of Consulting and Clinical Psychology. Går man ut på nätet hittar man utan vidare ett flertal media som citerar den pressrelease som universitetet i Buffalo publicerat.

Forskarna frågade online 3000 personer samma dag som World Trade Center-katastrofen inträffade i New York om deras reaktioner och man följde upp dem dagarna efteråt och sedan under två år.

I det allmänna tänkandet i hela västvärlden är man ”impregnerad” av den freudianska doktrinen om att man måste få tala om hemska upplevelser för att kunna gå vidare. Forskningsgruppen vid Buffalouniversitetet visar att för en stor andel av dem som upplever katastrofen är detta inte sant. Man kunde alltså visa att de som inte talat ut om sina känslor mådde bättre två år senare. ”People who do not talk about traumatic experiences can fare better than those who ’let it all out” säger forskarna och citeras ordagrant i BBC News den 2 juni 2008.

Det är säkert så att en liten andel av dem som upplever en svår psykologisk kris och som i förväg är psykologiskt sköra kan/måste få uttrycka sig i ord om det som de känner, men Buffaloforskarnas slutresultat visar att resultatet inte kan generaliseras till en friskare allmänhet.

”We should be telling people there is likely nothing wrong if they do not want to express their thoughts and feelings after experiencing a collective trauma”.

Att till exempel tvinga alla personer som har varit med om en bussolycka till att gå med i kristerapisittningar kan alltså för de flesta friska människor vara kontraproduktivt. För en majoritet är den urgamla tekniken, som att glömma och gå vidare, den bästa.

Tidningen Telegraph i England skriver ”Individuals who ’bottled up’ their feelings ended up better off. They suffered fewer negative mental and physical health symptoms than people who were willing to talk. The results had important implications for expectations about how people should react to collective trauma that affects a whole community or nation”.

Likheten med den nu mycket framgångsrika Kognitiva Beteende Terapin är slående! Istället för att prata, det vill säga älta sina bekymmer, skall man ordlöst göra något som känns avledande, alltså ge sig själv ”beteendeterapi”.

Sammantaget betyder detta att en liten minoritet kan behöva katastrofterapi medan den stora majoriteten inte behöver det. Också på det här området är det freudianska doktrinen om att extrapolera från det sjuka till det friska grovt felaktig.

Older Posts »

Powered by WordPress