Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/1/2008

Oväntad slutstation

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 8:55

En man lämnade Chicagos snötäckta gator
för en semester i det soliga Florida.
Hans hustru var bortrest i affärer
och paret hade därför planerat att träffas i Florida följande dag.

När mannen hade installerat sig på hotellet
beslutade han sig för att skicka ett E-brev till sin hustru.

Eftersom han inte kunde hitta papperslappen
där han noterat hennes E-postadress
försökte han dra sig den till minnes
och trodde sig komma ihåg den.

Olyckligtvis hamnade en bokstav fel
och meddelandet hamnade istället
hos en okänd prästfru.

Nu bar det sig inte bättre
än att den gode prästen hade dött dagen innan.
När den nyblivna änkan startade datorn i arbetsrummet
för att kontrollera om hon fått någon E-post
hann hon bara kasta en kort blick på bildskärmen
innan hon gav upp ett skrik av förfäran
och sedan föll död ner.

När familjen hörde skriket sprang de genast till rummet
där de kunde läsa följande meddelande på bildskärmen:

”Kära hustru! Jag har precis anlänt.
Allt är klart för din ankomst i morgon.
(undertecknat) Din evige och kärleksfulle make”.

”P.S. Det är jävligt varmt här nere!”

29/1/2008

Kaffe och te höjer diabetespatientens blodsocker

Filed under: Hälsa,Kost,Kultur,Politik — Björn @ 9:10

I det tidiga hälsotänkandet var det en självklarhet att man också skulle utesluta kaffe och te. Patienterna som kom till hälsohemmen på 1900-talet fick finna sig i att inte få kaffe. För många var det en prövning att vara utan kaffekicken.

För patienter med diabetes typ 2 var ofta vistelsen på hälsohemmen framgångsrik. Den vegetariska kosten och övriga åtgärder gjorde det möjligt för många att minska på eller sluta med medicineringen och insulinet. De politiska krafter som såg till att hälsohemmen försvann har ytterligare en anledning att fundera över vad man egentligen ställt till med.

Moderna möjligheter att med inopererade blodglykosmätare har förfinat möjligheten att exaktare se vad som stör sockeromsättningen.

I februarinumret av Diabetes Care publicerar en forskargrupp under ledning av James Lane vid Duke University Medical Center en rapport som visar att koffein i kaffe och te höjer blodsockret. Forskarrapporten finns kommenterad på Reuters, i Fox News och på EurekAlert.

Tio patienter som hade under bukhuden inopererade blodsockermätare fick koffein i kapselform svarande mot 4 koppar kaffe om dagen och som kontroll fick samma patienter ta kapslar utan koffein. Forskarna kunde då se att sockernivåerna i medeltal steg 8 % för dem som tog koffeinhaltiga kapslar. Man kunde också se att koffeinet höjde sockernivåerna i blodet efter måltiderna: 9 % efter frukost, 15 % efter lunch och 26 % efter middagen.

Forskarna menar därför att patienter med diabetes typ 2 som vill ha bästa möjliga kontroll över sitt blodsocker, också bör undvika koffeinhaltiga drycker.

27/1/2008

Svenska journalister ljuger om jobbstressen

Filed under: Hjärtat,Kost,Kultur,Mediekratin,Motion,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:49

Nyligen har en undersökning visat att allmänheten i Sverige anser att journalisterna har större makt än politikerna. Med stor makt följer också kravet på stort ansvar. En färsk skrivning i Dagens Nyheter visar på motsatsen, nämligen att man vill använda sin makt till att föra allmänheten ytterligare bakom ljuset.

Två för mig okända journalister på DN skrev den 24 januari 2008 en artikel med rubriken “Stress kan göra dig hjärtsjuk”, med underrubrik “Stress på jobbet ökar kraftigt risken för hjärt-kärlsjukdom”.

Det är känt sedan mycket länge att granskar man människor som får hjärtinfarkt före 55 års ålder är de nästan alltid rökare. Ett sådant exempel är till exempel deckarförfattaren Stieg Larsson, som kedjerökte sig till döds vid 50 års ålder. Det gjorde, att när jag läste DN-artikeln och ser att det inte står ett ord om rökningen väckte det en verkligen berättigad misstänksamhet.

Jag gick därför in på nätet där man kunde läsa hela forskningsrapporten i original och kunde då se de mycket anmärkningsvärda uppgifterna, att de som upplevde mest stress rökte mindre än de som upplevde mindre stress!

Inte bara i Sverige utan även utomlands har alldeles för långt gående slutsatser om jobbstressens betydelse dragits. Den medicinska siten Medicalnewstoday har för sitt referat vänt sig bland annat till statliga National Health Service och deras kommentar går i stora stycken stick i stäv med vad som står i DN-artikeln.

NHS påpekar: “The large study have several limitations, which are worth noting when interpreting the news reports”.

DN-journalisterna skriver ordagrant att stressen leder till: “Hjärtat blir sämre på att ändra puls mellan arbete och vila. Forskarna fann också att de som var stressade hade högre halt av stresshormonet cortisol i saliven”. NHS skriver “For example heart rate variability and cortisol levels could not be reliable examined as potential factors”.

I DN står det ordagrant: “Studien visar att jobbstressen kan leda till hjärtinfarkt, kärlkramp eller för tidig död. Vi kunde se att de yngre var särskilt utsatta”. NHS skriver istället: “When the researchens examined the relationship between cumulative workstress and heart disease with adjustment for both health behaviours and the metabolic syndrom, the increased risk in the under fifty age group was no longer significant”.

I DN-artikeln står ordagrant: “Vi fann att de som var stressade inte tog sig tid att motionera och de slarvade med sin kost. Det är ett beteende som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Dåliga vanor står för ungefär en tredjedel av orsaken till att stress leder till sjukdom”.

I NHS-kommentaren värderas den dåliga livsstilens betydelse mycket mer: “Likewise, why work stress was independently associated with an increased risk of heart disease, the size of risk from known heart risks such as having a high waist circumference, high triglycerid levels, low good cholesterol, high blood pressure, less than 5-a-day daily fruit and vegetable consumption and no physical activity, were much higher”.

Det är väl känt från många andra forskningsresultat att när man frågar människor om deras livsstil ger de “önskesvar”, alltså svar som de tror frågaren förväntar sig. För NHS är detta välbekant. Man skriver: “Some measures in the study, including stress, smoking and alcohol consumption, diet and exercise were selfreported. This may have ment they were not recorded accurately. In particular, those who were suffering from angina may have been more likely to overreport their levels of stress at work, possibly in an attempt to try to find a cause for their condition”.

Den mycket vinklade rapporten av forskningsresultatet som de i mina ögon okvalificerade journalisterna på DN gjort sågas effektivt av den sakkunniga analys som statliga National Health Service gör.

Återigen upplever jag internetets demokratiska styrka när det gäller att avslöja politiskt avsiktliga felaktiga vinklingar av mycket viktiga forskningsresultat.

25/1/2008

Motion i naturen är psykologiskt bäst

Filed under: Hälsa,Ljus,Motion,Natur,Psykisk hälsa — Björn @ 8:49

Att växa upp och leva på landet har sina fördelar.

I det dubbla jul- och nyårsnumret av New Scientist december 2007 finns en intressant helsida om att “green exercise” är mentalt bäst. Forskningen visar alltmer att utomhusmotion i grön natur har ett extra psykologiskt bonusvärde.

Artikeln i New Scientist är skriven av professor Jules Pretty vid Environment and Society at the University of Essex. Professor Pretty är en välkänd forskare och har publicerat sig många gånger. Han fick år 2003 i en stor artikel som ensam författare publicerad i mycket prestigiösa Science skriva om det ökade natur- och miljömedvetandet som blir alltmer diversifierat.

Just nu, februari 2008, publicerar han en vetenskaplig skrivning om “uthålligt jordbruk”.

Han skriver att i England har forskare tydligt visat att fysisk träning får de flesta att må bättre och får en bättre självuppfattning. Tre fjärdedelar rapporterar mindre aggressivitet, ilska, depression och nervös spänning efter ett motionspass.

År 2005 publicerade han i oktobernumret av International Journal of Enviromental Health Research en rapport som inleddes med: “Both physical activity and exposure to nature are known separately to have positive effects on physical and mental health. We have investigated whether there is a synergistic benefit in adopting physical activities whilst being directly exposed to nature (‘green exercise‘)”.

Professor Pretty plus tre medarbetare fördelade 100 försökspersoner till, att under det att de sprang på ett löpband, titta på fyra olika sorters projicerade bilder, sammanlagt 30 stycken vid varje försök. En grupp fick springa mot bilder föreställande trevlig natur, en annan mot otrevlig natur, en tredje mot trevlig stadsmiljö, en fjärde mot otrevlig stadsmiljö och en femte grupp fick springa mot ingen bild alls, det senare är ju det vanligaste på gymen.

De som mådde bäst efter motionspasset var de som hade sprungit mot vacker natur: “Rural pleasant was the winner, with improved phycological outcomes and substantially reduced blood pressare, while the ‘urban unpleasant’ view came bottom. Runners with ‘no view” fared better than those viewing gritty urban scenes”.

I ett annat försök fick ett antal personer med psykiska störningar göra en vandring utomhus genom en skog respektive ett köpcenter. Efter utomhusvandringen mådde 90 % bättre, 5 % mådde sämre. Efter promenaden genom köpcentret mådde 17 % bättre, 44 % sämre. “After the indoor walk, only 17 percent reported improved self esteem, and 44 percent reported worse”.

Professor Pretty påpekar att motionsbristen sett i ett längre tidsperspektiv är katastrofalt stor. Det senaste halvseklets motionsminskning svarar mot ett maratonlopp i veckan: “Fifty years ago the extra physical activity undertaking by the average person compared with their counterpart today was the equivalent of running a marathon every week”.

En förbättrad naturupplevelse innebär också oftast ett ökat miljöengagemang. “Establishing emotional connections with the environment also inspires people to think about conservation and climate change, which, in term, is likely to encourage environmentally friendly behaviours”.

Det faktum att motion i naturen kan leda till ett ökat miljömedvetande är en utvidgning av en undersökning som professor Pretty publicerade i tidskriften Ecol. Applied i september 2007. I inledningen till den rapporten skriver han: “The value of accumulated ecological knowledge, termed ecoliteracy, is vital to both human and eco system health” och var hittar man denna ackumulerade kunskap. Jo: “We fond that UK residents with a highest level of ecoliteracy visited the countryside frequently, lived and grow up in rural areas”.

Den som växer upp på landet får en direktkunskap om naturen som stadsbon inte får.

Professor Pretty menar att man i framtiden måste i hög grad underlätta för människorna så att de kan få “green exercise”: “What is needed is a rethink of the design of cities, towns and villages and the spaces within to make green exercise on a daily basis easy and almost inevitable”.

“Green exercise is green care and could save millions on antidepressants that do not always work”.

24/1/2008

Tillsyn är en sak och kostråd en annan

Filed under: Kost,Läsekretsen,Mediekratin — Björn @ 8:47

Mitt inlägg idag utgörs av ett lästips.

Ovanstående mening är hämtad ur en artikel i Läkartidningen 2008-01-21, som rekommenderas till läsning. Gå in på www.lakartidningen.se och läs den artikel som där publiceras. Den är tillgänglig för alla. Den har rubriken “Socialstyrelsen friar Annika Dahlqvist — men tar inte ställning i kostfrågan.

Eftersom många media och Annika Dahlqvist själv dragit mycket långtgående slutsatser av Socialstyrelsens tillsynsärende är det viktigt att karaktären av friandet blir klarlagt.

Läs själv!

23/1/2008

Nikotin i bröstmjölken stör spädbarnets sömn

Filed under: Kultur,Mediekratin,Sömn — Björn @ 8:53

Man kan tycka att forskningen på nikotinets skadliga effekter borde vid det här laget vara klar, men det är den uppenbarligen inte och eftersom rökande kulturpersonligheter skyltar med sin skadliga vana är det angeläget att kartläggningen fortsätter.

I senaste numret av Läkartidningen, 208-01-16, refererar läkaren och frilansjournalisten Anders Hansen en forskning som visar att spädbarn, som utan nikotin i modersmjölken sover cirka 1,5 timme, kortar ner sin sömn till mindre än en timme om mamman rökt. Forskningen visar alltså att barnets sömn störs och forskarna menar att man bör gå vidare och titta på den potentiellt skadliga långtidseffekten av detta.

Läkartidningens medicinske chefredaktör påpekar att snus och nikotintuggummi ger nivåer av nikotin i bröstmjölken, som är lika höga som dem man ser hos rökande mammor.

22/1/2008

Trafikavgaser skadar barnets hjärna

Filed under: Den friska hjärnan — Björn @ 7:52

Det har länge varit känt att blyet i bensinen kan skada det växande barnets hjärna och det är en av huvudorsakerna till att blytillsatsen i bensinen numera är nästan helt borta. Men bekymret med pollutionen av städernas luft verkar ändå inte vara förbi.

Djurförsök har visat att små partiklar från bilavgaser kan ta sig in i hjärnan via luktnerverna och sedan skada hjärnan och skapa en inflammation.

Studier av hundar som lever i kraftigt luftförorenade områden i Mexico City har visat att de har hjärnskador liknande dem man ser hos patienter med Alzheimers sjukdom.

En forskningsgrupp vid epidemiologiska avdelningen vid Harvarduniversitetet har under ledning av Shakira Franco Suglia studerat 200 barn som bor i Boston. Man jämförde barnen som levde i de mest avgasförorenade områdena jämfört med dem som levde i områden med renare luft. Man kunde då se att barnen som var mer drabbade av bilavgaser var sämre i ordtest, visuell inlärning och en rad andra test och de hade en IQ-sänkning på 6-7 %. I undersökningen matchade man för kända socioekonomiska faktorer.

“That puts the impact of soot on a par with lead and other toxic substances that damage brain development says Franco Suglia”.

(Källa: New Scientist 2008-01-05)

Older Posts »

Powered by WordPress