Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/11/2007

Snabba pengar?

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 8:35

En 70-årig miljonär hade just gift sig
med en underbart vacker 20-årig flicka.

”Din gamle Casanova”, sa hans gode vän
med både undran och beundran i rösten.
”Hur gjorde du egentligen för att lyckas
få en sådan ung och vacker fru?”

”Det var enkelt”, svarade miljonären.
”Jag sa till henne att jag var 95!”

29/11/2007

Den sjuka psykiatrin praktiserar irrläror

Filed under: Den friska hjärnan,KBT,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:11

Det är inte alldeles lätt att som forskare och läkare hamna i Nationalencyklopedins persongalleri men en som gjort det är Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin. Han var chef för Institutionen för Stressforskning 1973 och 1980 chef för Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin. Han har alltså en livslång gedigen forskar- och chefskarriär bakom sig.

Tillsammans med Finn Bengtsson som är professor i psykiatrisk behandlingsforskning skriver han en debattartikel i Dagens Medicin den 28 november 2007 under rubriken ”Ideologiskt tyckande styr psykiatrin” med underrubrik ”Ett antal högröstade personer tillåts praktisera rena irrläror” (läs gärna själv www.dagensmedicin.se).

Det faktum att en av Sveriges mest kända psykosomatiskt forskande läkare just nu ger sig in i debatten om psykiatrins haveri visar verkligen att ämnet är högaktuellt och behöver belysas.

Författarna skriver ”Det är vår övertygelse att alliansregeringen har förmåga till insikt och därmed till en nödvändig attitydförändring för att långsiktigt reformera den SJUKA svenska psykiatrin. Man skriver vidare ”Vår analys av nu rådande men radikalt felaktiga attityder, som förlamat svensk psykiatri under decennier…….” Man intar ungefär samma inställning som författaren PC Jersild som menar att psykiatrin av politiska skäl gått i baklås ett halvt århundrade.

Inte någon annans stans inom svensk sjukvård ses samma groteska eftersläpning av utvecklingen!

Förklaringen till detta är som författarna skriver ”Det vänsterpolitiska etablissemanget har tidigare närmast förnekat psykiatrins strukturella kris, kanske mycket på grund av att en lösning av denna kräver många fräscha icke-socialistiska grepp”.

Vad behöver då göras?

Författarna skriver bland annat ”För det första måste det skapas fundamentala attitydförändringar hos såväl politiker som allmänhet till psykiatrins behov av reformering. Detsamma gäller för ohörda synpunkter från den kompetenta fackpsykiatrin, som ofta på ett otillbörligt sätt har fått stå tillbaka för dåligt underbyggda påstående av typen allmänt tyckande med inte sällan tveksamma ideologiska idiom som grund för, ibland, rent ansvarslösa uttalanden”.

Ett ytterligare bekymmer är, som författarna skriver, ”ideologiska föreställningar går före belagd sakkunskap och egen klinisk erfarenhet. Detta präglar psykiatrin långt mer än andra medicinska discipliner. Trots att en gedigen och snabbt växande kunskapsmassa finns att tillgå, tillåts ett antal högröstade personer praktisera rena irrläror”.

Man fortsätter ”Stora satsningar på ny EVIDENSBASERAD och långvarigt kliniskt erfarenhetsbaserad kunskapsuppbyggnad är en politisk nödvändighet idag om FÖRFALLET inom psykiatrin skall hejdas och vändas till utveckling”.

Det är också viktigt att politikerna och framför allt media ”tar tydligt avstånd från den flora av obestyrkta och ibland förmodligen skadliga behandlingar som allt för ofta tillåts breda ut sig”.

”Tyckiatrin” måste återigen bli till en psykiatri.

Som sagt läs gärna hela artikeln online. Kursiveringen av några ord är min egen.

28/11/2007

Sol över prostata!

Filed under: Åldrande,Cancer,Ljus — Björn @ 10:03

Jag skrev nyligen om 106-åriga Theresia Ek, som berättade att hon under mycket lång tid av sitt liv bytt ut en månad av det svenska vintermörkret mot solstarka resor i södern. Personligen tror jag att det är en av flera orsaker till att hon fyller 106 år om 10 dagar.

Ny forskning visar också att äldre herrar verkligen har anledning att se till att undgå solbristen, framför allt den under Sveriges mörkaste vintermånader. Igår publicerade GP ett forskningsresultat, där underrubriken är ”Brist på D-vitamin är en viktig orsak till förstorad prostata”.

Om man idag går in på Pub Med och söker på ”godartad prostataförstoring och D-vitamin” får man 39 träffar. Sedan ett antal år tillbaka har forskare framför allt utanför Sverige varit intresserade av sambandet mellan solning och godartad prostataförstoring.

Den godartade prostataförstoringen är av stort allmänt hälsointresse eftersom den tycks drabba oss alla bara vi blir tillräckligt gamla. Förstoringen av prostatakörteln kan börja tidigt, redan i 40-årsåldern och i åldersintervallet 60-70 år har varannan man förstorad prostata, i åldersintervallet 70-90 år har 90 % förstorad prostatakörtel.

Prostataförstoringen i sig behöver inte leda till bekymmer men då tillväxten är sådan att den trycker på urinröret kan det försvåra blåstömningen och därmed ökas risken för blåskatarrer, inkontinens och andra bekymmer.

Till Läkarstämman i år bidrar docent Dan Mellström med en intressant nyhet. Man har tidigare funnit att det finns en koppling mellan D-vitaminbrist och förstorad prostata. Mellström säger att i deras studie fann man sambandet i vart femte fall.

I GP:s text står det ”Den viktigaste D-vitaminkällan är solen och vitaminet bildas i solbestrålad hud. Andra viktiga källor är fet fisk, som lax, ål och makrill, lever och mejeriprodukter”.

Det faktum att D-vitaminbristutlöst prostataförstoring ökar med stigande ålder kan bero på att huden åldras. Solning som hos unga och medelålders människor ger bra D-vitaminbildning, verkar inte räcka för äldre, som uppenbarligen behöver sola mycket längre än yngre.

Sedan länge behandlar man psoriasispatienter med extra stark UVB-strålning i specialsolarier. GP skriver ”Ljuset är extremt starkt och efterliknar det som finns under klara och vackra sommardagar”, och nu har man alltså använt samma ljus mot prostataförstoring och sett att man får effekt.

Utomordentligt intressant i sammanhanget är att alltfler forskare anser att också prostatacancer, alltså den icke godartade prostataförstoringen, också är D-vitaminbristberoende.

GP skriver ordagrant: ”Solen tycks spela en stor och viktig roll också när det gäller cancer i prostata. Svarta män i norra USA har den högsta förekomsten i världen. Betydligt mer än svarta i sydstaterna, som i sin tur har betydligt mer än svarta män i afrikanska länder. Prostatacancer är betydligt vanligare i Skandinavien än i Sydeuropa”.

För den som på naturlig väg vill minska sin risk för prostatacancer och prostatakörtelförstoring är ett utmärkt sätt att tillräckligt stor del av vintern byta Nordeuropa mot Sydeuropa. Det är då viktigt att ta sig söder om 40:e breddgraden, som går genom Madrid. Bara söder därom och i södra Italien, Sicilien, södra Grekland, Malta, Kreta, Cypern och södra Turkiet och Israel har solen den UVB-styrka som behövs för att huden skall bilda D-vitamin. Och då handlar det om att för äldre helkroppssola rimligen minst en halvtimme mitt på dagen.

27/11/2007

Psykoanalysens ”draksådd” ökar psykisk sjuklighet och självmordsönskan

Filed under: Den friska hjärnan,KBT,Mediekratin,Psykisk hälsa — Björn @ 9:28

I senaste numret av Scientific American Mind finns en mycket intressant artikel skriven av två professorer i psykologi, Kelly Lambert och Scott O. Lilienfeld. Artikeln har rubriken ”Brainstains” med undertext ”Traumatic therapies can have long-lasting effects on mental health” (www.sciammind.com).

Sedan nu snart 100 år existerar inom det psykodynamiska tänkandet det freudska axiomet om att bakom mycken vuxenohälsa finns övergrepp i barndomen, framför allt av sexuell karaktär.

Därför har i Sverige liksom i Västvärlden för övrigt sedan en tid tillbaka funnits en terapi som framför allt syftar till att återuppväcka så kallade ”bortträngda minnen”,”Recovered Memory Therapy”. En aktuell representant för denna terapi i Sverige är barnpsykiatern Nina Yderberg vars fall i mycket stor utsträckning prövats i domstol, och i intet fall visat sig hålla. Socialstyrelsen har därför stängt hennes mottagning.

Det gick också så långt att en tid trodde man att den 1½ år gamla flickan, dotter till den i styckmordet på prostituerade da Costa anklagade, men friade ”allmänläkaren”, hade ett vittnesmål som styrkte att hon varit med om styckningen. Det kom till en början till användning, men så småningom insåg man att den mycket lilla flickans vittnesmål inte alls gick att använda.

I Amerika har man haft en epidemi av liknande fall som ledde till att American Medical Association, Amerikanska Läkarförbundet, till slut gick ut med varningar för otillförlitligheten i återuppväckta minnen (”American Medical Association issued warnings to patients about the unrealibility of recovered memories”).

Många patienter som fått denna felaktiga behandling som lett till att falska minnen inpräntats har gått till domstol och fått stora skadestånd. Nadian Cool fick efter 14 dagars rättsförhandling i ett sådant fall skadestånd på, i svenska pengar, cirka 20 miljoner kronor.

Den skadliga terapin har observerats av organisationer för brottsoffer och i en grannlaga rapport från ”The Crime Victims Compensation Program” i Washington har man gjort en noggrann genomgång av resultatet av ”Recovered Memory Therapy”, terapi av återuppväckta minnen.

Denna brottsofferorganisation berättar att i det undersökta materialet rapporterade:

100 % att de torterats och stympats, detta trots att ingen medicinsk undersökning kunde bekräfta att så var fallet.

97 % återkallade minnen av satanistiska ritualer.

76 % kom ihåg spädbarnskannibalism.

69 % minns att de torterats med spindlar.

100 % gick fortfarande i terapi tre år efter att det första minnet hade i terapi framkallats och mer än hälften var kvar i terapin fem år senare.

10 % uppgav att de hade haft självmordstankar före terapin, denna siffra steg dramatiskt till 67 % under terapin.

Före terapin var inläggningsfrekvensen 7 % för patienterna, steg dramatiskt till 37 % efter terapin.

Självskadande beteende ökade från 3 till 27 %.

Före terapin var 83 % anställda och i arbete. Tre år in i terapin var bara 10 % kvar i arbetet.

77 % var före terapin gifta. Efter tre års terapi hade hälften av dem hamnat i skilsmässa.

23 % av dem som var föräldrar fick sina barn omhändertagna av samhället.

100 % tappade kontakten med familj och släkt.

Experter, som minnespsykologen Elisabeth Loftus, har visat att det går att inplantera falska minnen av övergrepp i barndomen.

Minnet av en riktigt otäck mardröm kan stanna i individen för resten av livet, trots att det drömda aldrig skett.

Falska, av en terapeut inducerade minnen kan också bita sig fast trots sin oriktighet och bli svåra att till slut släcka, även när terapeutens falsarier också för patienten avslöjats.

De skadliga eftereffekterna av falskt inducerade minnen kan alltså kvarstå och invalidisera långt efteråt. Om en terapi leder till att många arbetsföra människor av terapin förlorar sin arbetsförmåga, sin partner, kontakten med släkt och vänner och sin psykiska hälsa är ju det utomordentligt viktigt att terapins stora skadlighet synliggörs och stoppas.

26/11/2007

Camping med komplikationer

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 9:12

Sherlock Holmes och dr Watson var ute och campade.

De hade lagt sig för att sova när Sherlock Holmes vaknade
och ruskade om sin gode vän.

”Watson, titta uppåt och tala om för mig vad du ser.”

”Jag ser miljoner strålande stjärnor”, svarade Watson.
”Och vad säger det dig?”, undrade Holmes.

”Astronomiskt sett säger det mig att det finns
oräkneliga galaxer och sannolikt miljarder planeter.
Astrologiskt sett så befinner sig Saturnus i Lejonets stjärnbild.
Teologiskt sett ser jag att Gud är allsmäktig.
och att vi är små och obetydliga.
Och vad ser du då, Holmes?”

Sherlock Holmes var tyst ett ögonblick.
”Vad jag ser, Watson,
är att någon har stulit vårt tält!”

25/11/2007

106-årig soldyrkare

Filed under: Allmänt,Åldrande,Kost,Ljus,Motion,Psykisk hälsa — Björn @ 9:01

I TV-programmet ”Fråga doktorn” presenterades nyligen en unik snart 106 år gammal kvinna, Theresia Ek, hon fyller den 8 december, hon är alltså född 1901.

Antalet 106-åringar är i Sverige utomordentligt få, och som alltid är de mycket gamla extra intressanta eftersom de är levande vittnesbörd för att det liv de levat, även med goda gener, varit mycket hälsosamt.

Theresia Ek blev vegetarian när hon var 4 år gammal, i protest mot att äta det kalvkött som familjens middag bestod av, dvs. den kalv som för ett dygn sedan varit en kär lekkamrat för Theresia. Hennes vegetarianism börjar alltså som en protest mot att döda våra vänner djuren. Människan är ju unik på det sättet som köttätare, att hon äter sina vänner.

Räven, vargen, lejonet, ja alla köttätande rovdjur utvecklar inte vänskapliga band med sina bytesdjur innan de dödas, något som alltså skiljer dem i grunden i deras köttätande från människan.

Theresia Eks vegetarianism utvecklas förstås under livet och är nu genomtänkt och mycket planerad.

Som vanligt går det att få ganska många uppgifter kring henne genom att söka på Internet och en tydlig positiv hälsoprofil växer fram genom de många artiklarna om henne. Vi får till exempel veta att hon varit nästan överallt på jorden med undantag för Grönland och Australien. Det intressanta med hennes kryssningsresor är, att hon alltid passat på att åka mitt i den svenska vintern när ljusbristen är som allra störst, och eftersom det handlat om att hon tagit ut hela sin regelrätta semester under den tiden, har hon fått en rejäl 3-4 veckors solresa varje gång.

Läser man de svenska texterna om henne framkommer det att hon är och har varit utomordentligt aktiv fysiskt och psykiskt. Hon promenerar varje dag, och får därvid också en dos uteljus, kanske solljus, dagligen.

Hon arbetade som journalist på Stockholmstidningen under många år innan pensioneringen och det var bland annat där hon såg till att få semestern i form av vintersolresor.

Hon uttalar sig uppskattande om både den fysiska och den själsliga kärleken.

Eftersom hon levt vegetariskt hela livet är det en självklarhet att hon inte rökt, använt alkohol eller varit överviktig. Hon är noggrann med att se till att hon får Omega 3-fett via krossade linfrön och linfröolja. Som många mycket gamla understryker hon vikten av att tänka positivt och att umgås med likasinnade.

Hon har också sedan 1930-talet varit engagerad i Svenska Vegetariska Föreningen och Riksförbundet Hälsofrämjandet.

24/11/2007

Mediernas sanningsfientlighet drabbar ungdomen

Filed under: Allmänt,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:53

Institutet Vetenskap & Allmänhet har nyligen kartlagt ungas inställning till vetenskap. I en pressrelease den 13 november 2007 skriver man ”Vetenskap uppfattas negativt av unga. Bilden av forskare i medier är stereotyp: en asocial, ibland galen man i labrock”.

Det står vidare: ”Unga har lägre förväntningar på vetenskapen och teknikutvecklingen än svenskar i gemen. Samtidigt tycker de inte att det är lika viktigt som äldre att satsa på svensk forskning i världsklass”.

Ungdomen hämtar sin bild av vetenskapen från medierna, har förstås själva ingen direkt erfarenhet av vetenskap utan blir – som alla andra vuxna svenskar – offer för den nidbild av forskaren som medierna mycket ofta väljer att excellera i. Därför tycker ungdomarna att vetenskapsmännen är ”galna, virriga och ondsinta”.

Som ett färskt exempel kan nämnas att i hela Ingmar Bergmans produktion saknas vetenskapsmannen, trots att Bergmans egen yrkeslivstid sammanfaller med en av de största vetenskapsperioder någonsin. I en enda av hans filmer finns vetenskapsmannen medtagen och där får han den ”knäppskalleroll” som han i sanningsfientliga kulturmedia ständigt utrustas med.

VA har tidigare visat att intresset för seriös vetenskap är mindre inom vänstern än inom högern, den senare har större intresse för till exempel naturvetenskap och medicin. Det betyder att om en dominerande vänstervriden mediekår tillåts att förvrida unga människors, morgondagens vuxna, uppfattning om vetenskapen är det mycket allvarligt.

Självklart skall forskningsfusk och alldeles groteska påståenden från forskarvärlden som till exempel sociologprofessorn Eva Lundgren släppt ifrån sig, nämligen ogrundade påståenden om satanism, fosterfördrivning, fosterstyckning och kannibalism verkligen ifrågasättas och kritiseras. Självklart är forskningsfusk till sin karaktär ett extra otrevligt fusk eftersom den vetenskapliga verksamheten går ut på att söka just sanningen. Men det gäller att komma bort från den massmediala nidbilden och inse att på varje fuskare inom den seriösa forskningen går det 50? som inte fuskar.

Det intressanta är att när liknande undersökningar görs i tredje världen, och sådana är gjorda (!), visar det sig att ungdomar där uppfattar vetenskapsmannen som en sanningssökare som seriöst forskar för mänsklighetens goda. Den forskarnidbild som västerländska media effektivt indoktrinerat vår egen ungdom med har ännu inte nått tredje världens unga.

Alldeles nyligen har en opinionsundersökning visat att allmänheten tycker att journalisterna har större makt än politikerna. Om denna makt används till att på ett felaktigt sätt förvrida unga människors syn på det förnämligaste sanningssökande instrumentet vi har i vårt samhälle, är det förstås mycket allvarligt.

Older Posts »

Powered by WordPress