Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/10/2007

Kära läsare!

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 8:58

Arbetet på mitt bokmanus fortskrider programenligt, men jag hinner också skriva litet granna på min hemsida.

Under de två senaste dagarna har ni, kära läsare, läst 1226 sidor.

Stort tack för ert intresse.

Björn

Homosexuellt ofredande mörklagt

Filed under: Mediekratin,Politik,Sexualitet — Björn @ 8:49

Den 29 oktober 2007 hände något på en vårdcentral i Tensta, något som jag i ett 50-årigt läkarperspektiv aldrig hört talas om.

Enligt ett mycket fåtal korta meddelanden om händelsen, sju av dem har presenterats på Nyhetsportalen.se var mannen, en läkare, i början anklagad för våldtäkt på en ung icke svenskspråkig manlig patient. Enligt DN kallades en tolk till platsen efteråt för att hjälpa den anmälande mannen att berätta vad som hänt.

Händelsen är i mitt halvsekellånga läkarperspektiv fullständigt unik, jag har aldrig hört talas om något liknande.

Massmedias chefredaktörer inser ögonblickligen också att händelsen är fullständig unik, men ser till att blixtsnabbt lägga locket på. Mannen ifråga arbetar på en vårdcentral och har därmed många arbetskamrater som kan ge uppgifter om honom, men några sådana uppgifter får vi inte.

Uppenbarligen innehåller historien journalistiskt ”felaktiga” nyheter. Doktorn ifråga skall av en eller flera anledningar inte pekas ut.

När en plastikkirurg nyligen dömdes för övergrepp på en kvinnlig patient föregick domstolsförhandlingen av att pressen långt dessförinnan hade identifierat honom som ”plastikkirurgen” och därmed indirekt pekat ut honom genom att plastikkirurgerna är så få!

Vad är det som massmedia INTE vill berätta denna gång?

30/10/2007

Afrikas egen slavhandel – då och nu

Filed under: Läsekretsen,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:46

Min text idag blir mest ett lästips!

Jag uppskattar verkligen när framför allt politiskt dolda sanningar synliggörs och den politiska lögnen avslöjas. Många så kallade frihetshjältar i Afrika har med tiden bland annat efter mycket ekonomiskt bistånd från Sverige visat sig vara egentligen maktfullkomliga despoter. Mycket SIDA-pengar har gått till politiskt superkorrekta men genomkorrupta afrikanska ”folkledare”. Robert Mugabe är bara en av många ”frihetskämpar” som på den svenska politiska vänsterkanten hyllades oreserverat, men med tiden har han visat, var han egentligen står.

I gårdagens DN av den 29 oktober 2007 skriver professorn i historia vid Lunds universitet, Dick Harrison, en artikel baserad på hans tre böcker om slaveriets historia, artikeln rekommenderas verkligen till läsning (www.dn.se/kultur).

Artikeln har rubriken ”Slavsäljarna bär också skuld”. Ingresstexten är ”Självklart är våra europeiska förfäder skyldiga till att ha köpt slavar i Afrika. Men afrikanerna är skyldiga till att ha sålt dem – frivilligt, girigt och utan skrupler. Slavhandeln fanns som företeelse innan européerna kom till Afrika och den tog ordentlig fart när européerna drog sig ur hanteringen. Afrikanerna sysslar själva fortfarande med slavhandel, sammanlagt bortåt en miljon beräknar FN-organet ILO att det finns”.

Viktigt är att detta är ett gemensamt synsätt hos experterna av idag. Dick Harrison skriver om ”Hänvisningar till mängder av forskare som är eniga med undertecknad. Denna kunskap är idag okontroversiell bland vetenskapsmännen”. Dick Harrison skriver ”Jag känner inte till en enda forskare som är av motsatt uppfattning”.

Hans i böcker publicerade historieforskning har förstås väckt förnekarna av Afrikas skuld och en afrikansk historierevisionist, Kitimbwa Sabuni – som förfalskar historien – har förstås kritiserat honom. Dick Harrison skriver ”Det är mycket enklare att utmåla sig som oskyldigt offer för den europeiska handelskapitalismen. Då slipper man göra upp med sin egen skuld och man slipper konfrontera det nutida slaveriet”.

DN har illustrerat artikeln med en otäck bild av fotbojor. Under bilden står ”Den afrikanska slavhandeln var väl utvecklad långt innan portugisiska sjöfarare upptäckte Afrika”.

Läs helst hela artikeln!

29/10/2007

Livsstilen har stor betydelse för hälsan

Filed under: Åldrande,Hälsa,Hjärtat,Kost,Ljus — Björn @ 8:09

I sista numret av Läkartidningen skriver professor emeritus Bertil Steen en artikel betitlad ”Stora skillnader mellan mäns och kvinnors åldrande, dock är den interindividuella spridningen inom respektive kön större”. Eftersom professor Steen i hela sitt liv jobbat inom geriatriken är han väl ägnad att stå som författare till artikeln.

Han påpekar att i Sverige, liksom i många andra länder (dock inte alla) ökar medellivslängden fortsättningsvis. Under tiden 1990-2003 ökade till exempel medellivslängden med hela tre år för män och två år för kvinnor.

Det beror på att framförallt överlevnaden i hög ålder har ökat ”och det tycks i huvudsak röra sig om goda år, mätt som subjektiv hälsa och fysisk förmåga”. Han hämtar mycket data från H70-studien, en studie av äldre äldre som i Göteborg snart pågått i 40 år. Han gör några jämförelser med en tvärkulturell undersökning baserad på tio undersökningar från Asien, Australien och Europa. Enligt Steen tycker sig forskarna se att kosten har ökad betydelse.

Det är sedan mycket länge känt att kvinnor lever längre än män och det har ansetts bero på en genetisk betingad ökad robusthet hos kvinnan men Steen skriver ”Studier hos sjundedagsadventister i USA och Nederländerna har funnit blott små överlevnadsskillnader mellan män och kvinnor”. Eftersom sjundedagsadventisterna är icke-rökande absolutister och laktovegetarianer har livsstilen uppenbarligen stor betydelse.

H70-studien har överraskande nog visat att i åldersintervallet 70-85 års ålder är både undervikt och fetma relaterat till högre dödlighet. Men Steen skriver: ”Den lägsta mortaliteten återfanns i det så kallade överviktsområdet (BMI 25-30) hos båda könen! Vi tror att viss ’övervikt’ inte är i sig farlig för de äldre, utan kan kanske till och med betraktas som en hälsomarkör. Det är låg kroppsvikt, och särskilt viktförlust som är alarmsignalerna”.

I H70-studien har man haft en mycket aktiv psykiatrigrupp och den har kunnat visa att vid 85 års ålder var 27 % av männen dementa och vid 95 års ålder 37 %. För kvinnans del var siffrorna 31 respektive 56 %.

En förklaring till det fenomenet är kanske att färre män överlever till de högsta åldersgrupperna och att män i dessa åldrar därför utgör en elit mer än motsvarande kvinnor. En annan förklaring är att dementa kvinnor lever längre än dementa män.

Kost och kostvanor har i H70-studien följts ända från begynnelsen 1971. Professor Bertil Steen skriver ordagrant: ”Kostintagen – energi och näringsämnen – är generellt sett goda jämfört med de rekommendationer som finns –

– ett undantag är vitamin D”.

28/10/2007

Kommunistiska Vietnam är drömlandet för vänsterturisten

Filed under: Hälsa,Mediekratin,Politik — Björn @ 9:29

Efter USA:s militära angrepp på landet har Vietnam blivit vänsterns ”Ikonland” som inte i något sammanhang får beskrivas i negativa termer. I Svenska Dagbladets söndagsupplaga den 21 oktober 2007 får landet tre helsidor i turistdelen utan en kommentar om att landet fortfarande är en kommunistisk diktatur.

Den akademiskt utbildade journalisten Roland Poirier Martinsson konstaterade nyligen att i det nya medielandskapet går det inte längre att uppehålla den journalistiska enögdheten. Vänsterns hyllningar av ikonlandet Vietnam är lätta att ifrågasätta och avslöja.

För den som vill är det lätt att på internationella Wikipedia få uppgifter om landets kommunism, uppgifter som i princip aldrig återges i svenska media, och det är extra märkvärdigt eftersom Vietnam saknar det som journalister världen över krigar för, nämligen pressfrihet. Wikipedia skriver: ”Vietnams media sector is controlled by the government to follow the official communist party line”. Det är alltså så att kommunismen styr innehållet i Vietnams media, även de mycket få tidningar som inte är statliga.

Wikipedia skriver vidare: ”The Socialist Republic of Vietnam is a single party state”. Det är alltså så, att bara det kommunistiska partiet tillåts. Alternativa organisationer finns: “but only political organizations affiliated with or endorsed by the Communist Party are permitted to contest elections”.

Det som svenska STV inte berättar om kan vi läsa om på BBC News under rubriken “Communists keep tight grip on Vietnam”.

Inför senaste valet skrev BBC: ”Vietnam elects a new National Assembly, although since only the Communist Party is allowed to field candidates the outcome is not in much doubt. The election follows a crackdown on activists who had been calling for free elections”. Ofriheten illustrerades av hur en man ur hemliga polisen grep en katolsk präst och höll för hans mun när han ville deklamera ett antikommunistiskt poem. Organisationen ”Human Right Watch” karaktäriserade förtrycket ”one of the worst crack downs on peaceful dissident in twenty years”. Människor grips för brott mot staten och brotten var “and the crimes were to call for multiparty elections”, alltså demokrati.

Nyligen gick ett vänsterupprop ut på en helsida i DN och protesterade livligt mot att svenska soldater skulle medverka i fredsoperationer i Afghanistan. Samma vänsterlobby åker gärna till Vietnam som har, till skillnad från Sverige, obligatorisk värnplikt för män, frivillig för kvinnor, 2-4 år, alltså mycket längre än i Sverige.

Det kan vara skäl att påpeka att var 200:e vietnames är AIDS-smittad. Man har alltså sjukdomen i mycket högre frekvens än i Sverige. Medellivslängden är för män 68 år, för kvinnor 72. Landet uppvisar precis samma livsförkortning som statistikerna fann när siffror blev tillgängliga för kommunistiska Östeuropa. Enligt den kommunistiska ideologin är det alltså mera rätt att dö för tidigt i ”rätt” politiskt system än att leva länge än i ett politiskt ”fel” system.

Intressant nog finns många internationella bedömningar av landet gjorda av olika internationella institut och man kan där se att Vietnam rankar utomordentligt dåligt sett ur ett internationellt perspektiv.

”Heritage Foundation” som bedömer graden av ekonomisk frihet i världens länder har placerat Vietnam på 142 platsen av 157 rankade.

”Reportrar utan gränser” har i sitt ”World wide press freedom index” placerat det kommunistiska landet på 155 plats utav 167. Detta faktum borde vara en brandfackla för journalister som eftersträvar verklig öppenhet och inte politisk korrekthet men om det tiger den svenska journalistkåren samfällt. Söker man på Nyhetsportalen.se i ämnet får man nästan inga träffar.

Organisationen ”Transparent International” skattar världens länder utifrån graden av korruption, alltså i Vietnams fall förekomsten av mutor inom de kommunistiska regeringskretsarna och landet placeras på den dåliga 111:e platsen av 163 granskade länder.

Nu har alltså landet, till det tvingat av ett internationellt ökat tryck, öppnat sig för turistisk kapitalism, något som förtjust uppmärksammas av avmastade 68:or, som tycker att deras kollektiva gruppresor dit är en grandios storpolitisk vänsterhandling.

27/10/2007

Rofferi

Filed under: Läsekretsen,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:39

Berglin skrev den 8 september 2007 i Svenska Dagbladet en träffande kommentar och skämtteckning angående den icke-forskande kriminologprofessorn Leif GW Persson, som istället för att forska använder sin mycket välavlönade arbetstid till att skriva deckare, något som gjort honom till miljonär flera gånger om (se ”Stjärnförfattarnas okända miljoner” – Aftonbladet den 19 augusti 2007).

Berglin:

”Tänk att en av de största roffarna av offentliga medel visar sig vara professor i kriminologi!

Jo, men rofferi är ju en hel vetenskap…..”

26/10/2007

Kriminaliseringen av hederliga medborgare kriminell

Filed under: Allmänt,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:35

Dagens Nyheter frågade via Internet sina läsare ”Kör du för fort?” den 14 september i år. 47 procent svarade ”varje dag”, 40 procent ”ibland” och endast 13 procent svarade ”aldrig”.

När majoriteten bryter mot en lag är det fel på lagen och inte majoriteten har lagförståndiga hävdat.

Vid ”hastighetsveckan” i september gjordes nästan en miljon mätningar på de svenska bilförarna och över en halv miljon vanliga vardagsbilister ”kriminaliserades” som fartbrottslingar.

Vägverket visade att det fanns en liten grupp motorcyklister som körde väldigt fort, långt över den tillåtna hastighetsbegränsningen. Den ökade olycksrisk som dessa verkligt kriminella fortkörare skapar, vill man nu i det socialistiska trafikpolitiska tänkandet smeta ut över hela befolkningen.

Istället gäller det att som krönikören Anders Hultman skriver: ”Reformerad körkortsutbildning som ger säkra istället för rädda bilförare. System, typ det smarta körkortet, som gör det omöjligt för obehöriga att överhuvudtaget starta en bil, kombinerat med ett alkolås som stoppar akutberusade”.

Det gäller att komma åt trafikens värstingar som står för hälften av alla olyckor och inte att brottslingförklara för övrigt hedervärda medborgare.

Anders Hultman i Svenska Dagbladet avslutar sin krönika: ”Säg inte ’Kör försiktigt’ till nära och kära. Det är ’Kör säkert’ som gäller”.

Older Posts »

Powered by WordPress