Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/7/2007

Naturen läker själen

Filed under: Natur,Psykisk hälsa — Björn @ 9:12

Sedan en längre tid tillbaka har alltfler psykologer förstått att fritidens återhämtningsmöjligheter behöver bättre kartläggas. Miljöpsykologer i USA har i transkulturella undersökningar visat att stressade människor snabbast återhämtar sig i vackra naturmiljöer eller med hjälp av bilder som återger sköna landskap. I Sverige finns Institutet för Bostads- och Urbanforskning och där har Terry Hartig, forskare och miljöpsykolog, länge intresserat sig för den naturliga miljöns rekreerande och sjukdomsförebyggande effekter.

För ett antal år sedan publicerade han tillsammans med fyra andra svenska forskare resultatet från två laboratorieexperiment, i vilket man med fotografier simulerade urbanmiljöer och miljöer ute i det öppna landskapet. Man gjorde det som en del i en kartläggning av hur storstadsmänniskans stress kan mötas. Man skrev ”Across the experiments the natural environment simulation engendered (framkallade) generally more positive emotional self-reports”.

Forskarna har nu lämnat laboratoriet och gjort ett forsök att i mycket stor skala kartlägga naturupplevelsens hälsobringande effekt, och det vid ett mycket tungt och mycket svårt sjukdomstillstånd, nämligen medicinkrävande depression. Forskarna har nämligen tittat på medeltemperaturerna för sommarmånaderna mellan 1991 och 1998 och jämfört det med Apotekets statistik över försäljningen av antidepressiva läkemedel av SSRI-typ. Undersökningsresultatet är publicerat i senaste numret av Journal of Environmental Psychology. Om detta skriver Dagens Nyheter den 30 juli 2007 och ur tidningens artikel hämtar jag några fakta och formuleringar.

Varför man gjort denna undersökning är, för att man vet, att svensken är ute i naturen mer under sommarhalvåret än övrig tid, men man vet också att en kall, dålig sommar får människorna att vara mer inomhus.

DN skriver ”Att vara utomhus, att promenera och njuta av vackra landskap har visat sig vara särskilt effektivt för återhämtning. Men är vädret dåligt stannar vi inomhus och går därför miste om den återhämtning som man får av att vistas i naturen. Stressen blir kvar och kan glida över i depression”.

Forskarna har kunnat räkna ut att om medeltemperaturen under sommaren är en grad lägre än den brukar vara kommer i Sverige cirka 1500 människor att utveckla en så svår depression att de kommer att behöva läkemedelsbehandlas. Det har forskarna kunnat utläsa från Apotekets läkemedelsstatistik. Det betyder förstås att denna sommar som för många varit hittills ovanligt dålig sänker humöret åtskilligt för många och för en mycket mindre andel ned till depressionens djupa nivå.

DN skriver ”Om man inte har tillgång till den miljö som ger allra bäst återhämtning – naturen – så är det inte säkert att övriga sätt att hantera dåligt humör är tillräckligt för att undvika depressiva symtom, säger Terry Hartig”.

Bristen på naturkontakt kan enligt forskarna alltså leda till den allvarliga sjukdomen depression men man har också tidigare kunnat visa att fler barn med extremt låg vikt föds under kalla sommarmånader än under varma.

Naturen erbjuder skönhet och möjlighet att få distans till det vanliga livet, något som är särskilt viktigt för den som är stressad och upplever mycket påfrestning i livet skriver www.suntliv.nu (arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting, AFA försäkring).

30/7/2007

Kulturelitens idoler är sjuka galningar

Filed under: Allmänt,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:16

Ovanstående rubrik hade Johan Hakelius på en krönika i Aftonbladet den 21 januari 2006. Han skrev krönikan med utgångspunkt från en nyutgiven bok.

Johan Hakelius text lyder ordagrant ”Markis de Sades ’De 120 dagarna i Sodom’ har kommit i svensk översättning av Hans Johansson. Det är 400-500 sidor av barnvåldtäkter, avklippning av fingrar, lavemang med kokande vatten, avskurna tungor och bröst, bajsätande, styckning och annat smått och gott”.

Hakelius fortsätter ”Intressant att någon bestämt sig för att det äntligen är dags att svenskar får ta del av detta, utan språkhinder. Att någon upplevt det som en lucka i folkhemsbiblioteket. Att någon plockat fram en schyst, tjock papperskvalitet, ett snyggt typsnitt och en rejäl, påkostad inbindning för att vi ska kunna läsa om folk som runkar över kistor med likdelar”.

Texten lyder på bokomslagets baksida ”Ett ofullbordat, förkrossande monument över människans paradoxala frihet vid den sexuella fantasins yttersta gräns”.

”Gör konsten oss till sämre människor?” Det är huvudrubriken på en understreckare i SVD. Svaret är ja.

”Elitistisk eskapism, ett djupt intresse för konst och litteratur verkar passiviserande, leder till ett minskat socialt engagemang och känslokallt beteende”. Det menar en engelsk litteraturprofessor, John Carey, i sin nyutkomna bok ”What good are the arts?” Boken kommenteras i en understreckare i Svenska Dagbladet den 24 mars 2007 av Jerry Määttä, som är fil.dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Litteraturprofessorn hävdar att den litterära modernismen i mycket kan betraktas som en elitistisk reaktion mot en ökande läskunnighet.

Jerry Määttä skriver ”Bokens innehåll hamnar i den lika svindlande som skrämmande tanken att kulturlivet överlag kan betraktas som en arena för samhällets olycksbarn – de sensibla och världsfrånvända varelser som inte skulle ha klarat sig i en kall och rationell värld utan tillgång till fiktiva världar. Kan måhända konsten ses som de missanpassades sociala och kulturella revansch i samhället, men att detta är något vi under dessa alla år framgångsrikt lyckats dölja bakom statligt finansierade prestigeinstitutioner och tjocka sjok av teoribildningar?”.

Määttä skriver i sin kommentar ”Flera av de undersökningar John Carey refererar till talar snarare för att ett djupt intresse för konst och litteratur verkar passiviserande, leder till ett minskat socialt engagemang, världsfrånvändhet och i enstaka fall till känslokallt estetiserande av andras lidande”.

Han menar alltså att det inte finns någon förädlande effekt av konstupplevelsen och han tar Hitler som exempel.

Määttä skriver också ordagrant ”Men som John Carey påpekar räcker det egentligen med att skumma några författar- och konstnärsbiografier för att konstatera att få andra yrkesgrupper hängivit sig åt lika mycket svek, otrohet och skörlevnad”.

I en intervju med Ingmar Bergman i Aftonbladet den 26 mars 2005 säger han i intervjuns slut ordagrant ”Jag har hela mitt liv varit utomordentligt fri från medkänsla”. Cecilia Hagen skriver i Expressen den 21 oktober 2004 en krönika under rubriken ”Han har ställt till det för alla”. I texten står det ”Ingrid och Ingmar hade ett förhållande från 1957, skriver Ingmar, till 1969 med korta uppehåll. Under tiden de har sitt förhållande hinner Ingmar gifta sig med Käbi Laretei och få en son med henne, Daniel, och sen leva samman med Liv Ullmann och få en dotter med henne, Linn”.

Vi kan läsa att i Australien går den av kultureliten föraktade och helt Guldbaggelösa filmen ”Såsom i himlen” fortfarande för fulla hus, medan den för länge sedan glömda, men kritikerrosade och av statstelevisionen upphaussade ”Fyra nyanser av brunt” som i princip fick alla Guldbaggarna, är för länge sedan förpassad till kulturhistoriens skräpkammare.

Om det groteska avståndet mellan allmänhetens sunda smak för det goda skriver John Carey. ”Att en tro på konstens absoluta värden och en övertygelse om att konstförståelse endast är förbehållen ett exklusivt fåtal leder till en uppblåst och självbekräftande elitism som bygger på förakt för andra människor. Syftet är att framställa konstfilosofer som en utvald skara skild från en obildad folkmassa”.

John Careys bok har varit en viktig väckarklocka i England. Määttä skriver ”Att döma av efterordet har många brittiska läsare känt sig befriade av Careys bok, och brevledes tackat honom för att de nu vågar lita på sin egen smak snarare än de självutnämnda smakdomarnas”.

Ett modernt exempel: När en kvinnlig konstnärs konstverk består av att hon i kort kjol stående på en scen – kissar, har kravet på vad god modern konst är sjunkit mycket lågt.

Det finns en internationellt mycket känd, nu levande svensk konstnär som säljer mer än någon annan. Han är internationellt Sveriges största konstnär just nu. Det är Lars Jonsson, han som av kultureliten föraktfullt kallas för ”fågelmålaren”.

Rondellhundarna är en folklig protest mot den snobbiga finkulturen som inte heller har förstått att hötorgskonstens förkärlek för vackra solnedgångar, ja skönheten i naturen speglar något genuint folkligt.

Kulturelitens snobbiga distanserande från de många människornas behov av fungerande skön konst är ett inte bara ett psykologiskt utan också ett kvalificerat demokratiskt problem.

29/7/2007

Förläng livet med mindre insulin

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Kost,Motion,Psykisk hälsa — Björn @ 8:53

Science publicerade den 20 juli 2007 en forskningsrapport som innehöll ett överraskande resultat. Eftersom tidskriften är den biomedicinska vetenskapens i särklass mest välrenommerade publikation, får nyheten extra stor tyngd. Många av världens massmedia citerade undersökningen och dess ovanliga innebörd. New Scientist skriver om resultatet den 28 juli 2007.

Den otäcka Alzheimersjukdomen är i stora stycken alltjämt en gåta och allt som kasta ljus över sjukdomens genes är därför välkommet.

De tre forskarna Morris White, A Taguchi och Ellen Wartschow vid Harvard Medical School har i djurförsök visat att alltför mycket insulin skadar hjärnan och ger Alzheimerliknande sjukdom. Det har tidigare visats hos bland annat bananflugan och forskarna visar nu att resultatet nu också gäller hos möss.

Det är välbekant att sjukdomen diabetes ökar risken för också sjukdom i hjärnan, men mekanismerna är inte helt klara.

Eftersom störningar i insulinomsättningen finns inte bara vid diabetes utan också vid Syndrom X, eller Metabolt syndrom som tillståndet också kallas, är betydligt vanligare än diabetes, betyder det att denna forskningsnyhet kan vara aktuell för minst 20% av den vuxna befolkningen.

Forskarlaget vid Harvard Medical School har tagit fram en genmodifierad mus, som inte till skillnad från vanliga möss, har ett speciellt mottagarställe för insulin i hjärncellerna, och man har då kunnat se att den livsförlängning som bananflugan fick, får också mössen. De genmodifierade mössen levde friska upp emot 20% längre än sina motsvarande kontroller. Alla försöksdjur utvecklade diabetes och övervikt men de genmodifierade mössen utvecklade mycket mindre av Alzheimerliknande bild än övriga möss.

Fram till att dessa forskningsresultat bekräftas också för fler djurarter och också människan gäller det som hittills att med kost och motion hålla insulinnivåerna på normal nivå. Forskningsresultatet ger ytterligare bränsle till att det är mycket viktigt att specifikt hjärnan skyddas vid olika sjukdomar.

28/7/2007

Kära läsare!

Filed under: Läsekretsen,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:40

Många av er har uppenbarligen utvilade och lässugna återvänt från semestern. Igår läste 59 personer 644 sidor! Som alltid är det författarens största belöning, detta att bli läst!

Det gläder mig också att många läsare intresserar sig för de ämnen jag skriver i, eftersom jag avsiktligt ger mig på de mer eller mindre mörklagda ämnen, som svenska media nästan ständigt undviker. Personligen tycker jag, att det är förfärligt, att media i så hög grad tagit över initiativet från politiker och olika sorters sakkunniga. Det är ett hot mot demokratin, när sådant som inte är politiskt korrekt, inte får komma till allmänhetens kännedom.

Välkomna som fortsatta läsare!

Björn

27/7/2007

Kriget mot terrorismen lönar sig!

Filed under: Mediekratin,Politik — Björn @ 9:32

Stödet för islamistisk terror minskar kraftigt i hela Arabvärlden.

För en tid sedan deltog fyra partiledare (den nuvarande och tre tidigare) från VPK och likasinnade i ett betalat helsidesupprop i Dagens Nyheter, där man krävde att svenska trupp/ stödinsatser i Afghanistan skulle dras tillbaka. Sett i ljuset av hur utvecklingen i mycket stor skala går, var uppropet ett ideologiskt misslyckande. Nya data visar att Sverige liksom andra länder bör satsa på internationell solidaritet och hjälpa till även i svåra konflikthärdar.

En färsk opinionsundersökning i 17 länder omfattande 17000 människor publicerades nyligen av opinionsinstitutet Pew (se www.pewglobal.org).

Det är av utomordentlig vikt för den svenska allmänheten att man får ta del av opartisk, ovinklad kunskap om hur det förhåller sig i konflikten mellan Väst och islam.

I ett radioprogram före senaste presidentvalet i USA erkände journalisten vid Sveriges Radio, Cecilia Uddén, i en debatt med Johan Norberg, att man alltid vinklar reportagen utifrån, alltså att man inte opartiskt förmedlar den politiska sanningen. Det var förstås för SVT och SR ett mycket olämpligt synliggörande av den politiska styrningen inne i statstelevisionen, så hon belades omedelbart med munkavle.

Johan Norberg och medarbetare kunde sedan också visa att i SVT:s nyheter överrapporterades det om när presidentkandidaten John Kerry ledde i opinionsundersökningarna och underrapporterades grovt när Bush gjorde det. Genom att på ett mycket partiskt sätt välja att återge opinionsundersökningsresultaten kom det som en stor överraskning för SVT:s tittare att Bush vann. Men befolkningen i USA hade förstås fått ta del av hela den bild som SVT förfalskade och därför vann Bush.

Det är därför väldigt viktigt att opinionsundersökningar som återger folkviljan, inne ifrån oss fjärran länder, blir seriöst återgivna.

I Pew Global Attitudes projekt kan man alltså läsa att bekymren med den islamistiska extremismen delas i väsentlig grad av allmänheten i åtskilliga huvudsakligen muslimska nationer. Nära nog tre fjärdedelar av marockanerna och hälften av befolkningen i Pakistan, Turkiet och Indonesien uppfattar islamistisk extremism som ett hot mot sina egna länder. Dessutom uttrycker muslimerna allt mindre stöd för terrorismen nu jämfört med förut. Tilltron till Usama bin Laden har avtagit mycket och allt färre tycker att självmordsbombare som riktar sig mot civilbefolkningen är berättigade i försvaret av islam.

Vidare anser majoriteten i en rad västländer att muslimska minoriteter i de egna länderna vill odla en egen identitet och avskilja sig från samhället i stort, ”rather than adopt the nation’s customs and way of life”. Procentantalet som tycker så är i Tyskland 88%, Ryssland 72, Spanien 68, Holland 65, Indien 61, England 61, Kanada 60, Frankrike 69, Amerika 49 och Polen 42%. I Frankrike, Tyskland och Holland tycker man att detta är illavarslande ”In France, Germany and the Netherlands those who see a growing sense of Islamic identity among resident Muslims overwhelvemingly say this is a bad thing”.

Opinionsundersökningen visar att motståndet mot självmordsbombarna har ökat kraftigt. Siffran för dem som säger att självmordsbombare riktade mot den oskyldiga allmänheten aldrig är berättigade, har ökat. I Marocko från 38 till 79%. I Indonesien från 54 till 66%. I Pakistan från 35 till 46%. Libanon 12 till 33% men i Jordanien, som är ett undantag är siffrorna omkastade från 26 till 11%.

Man har också frågat Arabländerna, om de tror på demokratin, och tilltron till det västerländska politiska systemet ökar. I Marocko säger 83%, Libanon 83%, Jordanien 80% och Indonesien 77% liksom de flesta i Turkiet och Pakistan, ”democracy can work well and is not just for the West”. Utanför den arabiska världen visar opinionsundersökningen att i länder som Indien, Ryssland, Tyskland, Holland, Spanien och Frankrike är man mycket bekymrad över den inhemska islamistiska extremismen. Det land som i undersökningen fruktar inhemsk islamistisk extremism minst är Polen, där bara 37% gör det och Kanada med 56%, USA med 70%.

Lika väl som stödet för självmordsbombarna har minskat så har tilltron till Usama bin Laden gått mycket bakåt. I Libanon är det bara 2% som har stor tilltro till honom, i Turkiet 7%. Samma siffra har i Marocko minskat från 49% till nu 26%.

Man har i ett fåtal länder frågat innevånarna om vad som är orsakerna till den inhemska islamistiska extremismen och då har allmänheten fått välja mellan korrumperad regering, omoral, USA:s politik och inflytande, fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning, laglöshet. ”There is little consensus among muslim publics on the causes of Islamic extremism. In no country did a majority agree on a primary factor”. I Turkiet angavs utbildningsbrist som den viktigaste faktorn, I Indonesien immorality, i Marocko och Pakistan fattigdomen och bristen på jobb och i Libanon och Jordanien USA:s inflytande och politik. När debattörer i Väst förklarar islamistisk terror pekas alltid Amerika ut som huvudorsak, i de flesta Arabiska länder ser opinionen inte ut så.

26/7/2007

Solning motverkar blindhet

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Kost,Ljus,Psykisk hälsa — Björn @ 9:18

I veckans nummer av Läkartidningen (nr 30-31/2007) finns en artikel med rubriken ”Kostbehandling minskar risken för maculadegeneration (gulafläcken-förtvining).

Det finns mycket skrivet om att solens UV-ljus kan öka risken för grå starr hos känsliga personer men det har hittills inte funnits någonting om att solning motverkar den vanligaste formen av synnedsättning/blindhet hos äldre.

Artikeln i Läkartidningen är skriven av Anders Hansen som är läkare och medarbetare på Läkartidningen. Hans text börjar: ”D-vitamin och fisk ger skydd mot åldersrelaterad maculadegeneration (Age-related Macula-Degeneration, AMD). Det indikerar två nationella amerikanska studier som nu presenteras i tidskriften Archives of Ophthalmology”.

I en av sammanfattningarna står det ordagrant ”The levels of serum vitamin D were inversely associated with early AMD”.

Om man frågar unga och medelålders människor om vilka hälsobekymmer de helst vill undgå så brukar svaren toppas av förlusten av seendet, blindhet. Allvarlig synnedsättning är för dem, som är i den ålder där förebyggande åtgärder kan ha mycket god effekt, är en skrämmande tanke.

I den amerikanska studien tittade man på nästan 8000 normala friska äldre som följdes under tiden 1988-1994 och man fann då att drygt 10% utvecklade gulafläcken-förtvining. Graden av sjukdomen fastställdes med hjälp av att man färgfotograferade ögonbottnarna och sedan indelades sjukdomen i fyra olika allvarlighetsgrupper. Det skall påpekas att institutionaliserade personer inte kom med i undersökningen, hade de också integrerats hade nog också frekvensen av sjukdomen legat ännu högre.

Denna undersökning har en ovanlig styrka, man har nämligen vad D-vitaminet beträffar inte bara frågat om människors sätt att äta, sola och ta kosttillskott, utan har också mätt D-vitaminhalten i blodet. Anders Hansen skriver i Läkartidningen ”Resultatet visar att höga serumnivåer av D-vitamin är associerad med minskad risk för tidig AMD. I gruppen med högst D-vitaminnivåer i blodet var sjukdomens förekomst nästan halverad”.

I en annan undersökning som också omnämns av Anders Hansen, där man frågade ut folk om deras sätt att äta, fann forskarna att personer som åt fisk minst två gånger per vecka minskade risken för gulafläcken-förtvining.

Andra undersökningar har sedan länge visat att rökning ökar risken för gulafläcken-förtvining och därmed blindhet. I en av studierna som Anders Hansen citerar finns en uppgift som han inte kommenterar. Det står ”Dietary arachcidonic acid was directly associated with neovascular age-related macular degeneration”. Arakidonsyran är en Omega 6-fettsyra som finns i “dietary animal sources as meat, eggs and diary”, men som nästan inte finns i den vegetariska delen av maten.

25/7/2007

Ärliga och oärliga människor finns

Filed under: Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:14

Tidskriften Det Bästa testade nyligen ärligheten i 32 stora Världsstäder genom att på offentliga platser ”glömma” mobiltelefoner. Det betyder att man lade ut nästan 1000 nya fina mobiltelefoner på offentlig plats, 30 stycken i respektive stad. Glädjande nog lämnades 2 av 3 ”borttappade/upphittade” mobiltelefoner i snitt tillbaka.

TT gjorde ett kort telegram om detta men vad jag kan se återgav nästan inga tidningar telegrammet, jag hittade det i DN:s on line-upplaga, men observera! – inte i pappersupplagan. För massmedierna som frossar i våld och kriminalitet är ju denna nyhet en journalistisk icke-nyhet, varför i stort sett alla media hoppade över TT-telegrammet.

Originalartikeln kan man läsa på www.rd.com och där finns en hel del intressanta data att hämta, data som svenska massmedia inte vill kännas vid.

Tidskriften Det Bästa gjorde detta i 32 städer, vilket förstås betyder att det testet, som man håller med om, inte är vetenskapligt ”vattentätt”, hoppar över en mängd städer, där det vore intressant att veta hur invånarna reagerat.

De ärligaste människorna hittade man i Ljubljana, Slovenien, där 29 telefoner återlämnades, i Toronto där 28 telefoner kom tillbaka till rätte ägaren, Seoul med 27 återlämnade och Stockholm med 26. I New York återlämnades 24 telefoner, i Helsingfors 23. I Paris och Berlin återlämnades bara 21 av de ”förlorade” mobiltelefonerna, längre ner på listan ser vi att i Moskva var samma siffra 17, Lissabon 15, Amsterdam 14 och Bukarest 14. Allra sämst var ärligheten i Hongkong och Kuala Lumpur, Malaysias huvudstad, där återlämnades mindre än hälften av telefonerna, det vill säga 13.

Det är alltså glädjande att se att respekten för hittegods i de undersökta städerna är så pass stor. Det finns förstås också en baksida av undersökningen som visar att en naiv svensk tilltro till att alla människor är som vi i t.ex. Toronto, Stockholm och New York inte håller. Människor från till exempel Argentina, Portugal, Ryssland och Rumänien har en annan uppfattning om ärlighet än vi.

Doktrinärt troende som förfäktar att människors moral över hela jorden är densamma som hos oss, tycker givetvis inte om undersökningar som visar på påtagliga skillnader, och det är sannolikt huvudorsaken till att svenska journalistkåren väljer att låta TT-telegrammet gå i papperskorgen.

Older Posts »

Powered by WordPress