Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

29/9/2006

Gula-fläckenförtvining vanligaste orsaken till blindhet hos äldre

Filed under: Åldrande,Hälsa,Kost,Kultur — Björn @ 8:29

Att äta spenat skulle kunna skydda dina ögon från Västvärldens vanligaste blindhetsgivande orsak, kunde vi läsa på hälsositen Medicalnewstoday den 26 september 2006 (”Eating spinach could protect your eyes from the leading cause of blindness in Western Society”).

Gula-fläckenförtvining (senil maculadegeration) är den vanligaste sjukdom som leder till blindhet för personer över 65 år. Efter 75 års ålder har ungefär var tredje åldring drabbats av denna blindhet, och i vartannat fall drabbas båda ögonen. Men det betyder också att två av tre seniorer inte får denna allvarliga synnedsättning.

Vi har alltså ett för det centrala seendet mycket viktigt centrum i ögat, som när man med hjälp av instrument tittar på det, tonar i gult, därav namnet gula fläcken. Man har sedan länge vetat att det är två pigment, lutein och zeaxantin, som finns i grönsaker som spenat, majs, grönkål och i äggula, som ansamlas i detta område av näthinnan och ger den dess gula färg. Båda ämnena är karotenoider och man anser därför att de har en antioxidativ effekt, skyddar alltså mot fria syreradikaler.

Går man idag in i det medicinska databassystemet Medline, ser man att sedan årets början har sexton forskningsrapporter publicerats, forskningsrapporter som handlar om dessa färgämnens möjliga skyddseffekter mot gula fläckendegenerationen.

Eftersom två av tre 75+:are inte får den här sjukdomen, tror ögonforskarna att dessa karotenoider är viktiga skyddsfaktorer och forskningen är inriktad på att påvisa detta.

I ”Archives of Ophtalmology” publicerade sju forskare nu i augusti 2006 en rapport, där man mätt intaget i födan hos kvinnor i åldersintervallet 50-80 år och man följde kvinnorna framåt i tiden (alltså prospektivt) i 4-7 år. Man kunde då se att de kvinnor som hade högsta intaget, jämfört med dem som hade lägst av de aktuella karotenoiderna, hade en halverad risk att drabbas av sjukdomen, speciellt de under 75 års ålder. I undersökningen hade man matchat för andra riskfaktorer som rökning t.ex.

Vid universitetet i Manchester har man utvecklat ett speciellt instrument som utifrån kan mäta halten av dessa karotenoider i just gula fläcken och forskarna menar att, kan man med hjälp av instrumentet påvisa att halten av de gula pigmenten är låg, kan man ge råd om att äta just majs, spenat, grönkål, broccoli.

I det kommande oktobernumret av ”Journal of Nutrition” presenteras en rapport som visar att när försökspersonerna som var 60 år och däröver under fem veckors tid åt ett ägg om dagen, steg luteinhalten i blodet med 26% och zeaxantin med 38%. Karetenoiderna är de som ger äggulan dess gula färg. Den här undersökningen var extra noga på det sättet att de 33 personerna som ingick var med i en ”cross-over-studie”, dvs samma personer som fick äta ett ägg om dagen i fem veckor fick också vara utan äggkonsumtion i fem veckor för att undersökningen skulle vara så bra som möjligt. Detta moment i forskningen utgör en av de viktigaste komponenterna i högkvalitativa forskningsinsatser. Eftersom äggkonsumtion fortfarande pga sin halt av kolesterol är under diskussion, tittade man också på kolesterol i serum under försöksperioden, men kunde inte se att värdena för det ämnet steg.

Andra riskfaktorer som man bör undvika i det här sammanhanget och som forskarna är någorlunda eniga om är rökning och övervikt, hjärt/kärlsjukdom verkar också bidraga. Det kan finnas en ärftlig komponent också och då det gäller det förståss att vara extra noga med de skyddande miljöfaktorerna.

28/9/2006

Solning motverkar många sjukdomar

Filed under: Allmänt,Cancer,Hälsa,Kost,Ljus,Natur — Björn @ 8:57

Igår berättade ett flertal massmedia om att skolflickor lider brist på D-vitamin. Skickar man in sökordet ”D-vitamin” på Nyhetsportalen.se får man sex alldeles färska träffar och flera äldre.

Gårdagens nyhet berättar alltså att 8-9 av 10 skolbarn har för låga D-vitaminnivåer, detta visat i en undersökning av Livsmedelsverket (inget sägs förståss om barnens föräldrar). Det ökar risken för framtida benskörhet. Ju robustare skelett flickan bygger upp under barndom/ungdom desto mindre risk är det för henne att under senare vuxenlivet drabbas av handledsbrott, lårbenshalsbrott, kotbrott. Benskörhetssjukdomarna är epidemiska i Norden och vi har en av världens högsta förekomster av denna, framför allt, kvinnliga folksjukdom.

Man konstaterar att bästa sättet att få normala nivåer av D-vitamin i kroppen är via solning, men man släpper ögonblickligen det ämnet som ju bland annat hudläkarna sedan 15 år haft det monopolistiska, absoluta tolkningsföreträdet på.

Heléne Enghardt Barbieri säger i SvD-artikeln: ”Det behövs en stor svensk undersökning där man tar blodprover på barn för att mäta halten av D-vitamin. Någon sådan undersökning har inte gjorts i Sverige men däremot i Finland”.

Detta är inte sant.

I Nordiska Ministerrådets ”Nordic Nutrition Recommendations 2004″ kan man på sid. 244 läsa: ” In a recent study from Finland it was found that 13,4% of girls, aged 9-15 years had 25-OH-D levels <20 nmol/L during winter…… In a similar study from Sweden it was found that 15% of young girls (mean age15,7 yrs) had serum 25-OH-D concentrations below 20 nmol/L and 75% between 20 and 38 nmol/L”. Eftersom normalvärdena nu höjts till minst 40 nmol/L visar denna nu snart tre år gamla boktext att bristen redan är påvisad.

I gårdagens kommentarer skriver DN som enda tidning ytterligare att ”Brist på D-vitamin kan leda till en rad hälsoproblem” och tidigare kunde man i Uppsala Nya Tidning den 28 december 2005 (hittas lätt på Nyhetsportalen.se) läsa ordagrant: ”En svensk studie visade tidigare i år att den som i ungdomen solat mycket och därmed fått i sig ökade halter D-vitamin löpte 30-40% lägre risk att få den vanligaste lymfcancerformen Non Hodgkins lymfom”. I samma artikel kunde man också läsa ordagrant: ”Höga doser D-vitamin kan minska risken att utveckla flera vanliga cancersjukdomar, som bröst-, äggstocks- och grovtarmscancer, hävdar amerikanska forskare i en ny studie. Tidigare studier har visat att en extrados D-vitamin kan minska risken för olika cancertyper som prostatacancer och lymfom, och även öka överlevnaden hos nyopererade lungcancerpatienter”.

I ”Nordic Nutrition Recommendations 2004” står det på sid. 242: ”The presence of Vitamin D receptor in a number of tissues, epidemiological and experimental data indicate that Vitamin D may play a role in cancer, autoimmune diseases, infections and muscle strength. Epidemiological evidence suggests that lack of Vitamin D during infancy may increase the risk of type 1 diabetes”.

Jag kan försäkra att de epidemiologiska data som givit detta forskningsunderlag bygger på undersökningar som visar att solning motverkar D-vitaminbristen, det handlar verkligen inte om att av forskarna undersökta grupper levt på kost, förstärkta av konstgjort tillsatt D-vitamin.

Alldeles häromdagen kom uppgift om att D-vitamin sannolikt motverkar både njurcancer och pancreascancer och antalet cancrar som D-vitaminforskarna anser motverkas av solning är därmed uppe i drygt ett femtontal.

En av de mest kända D-vitaminforskarna är Harvardprofessorn Edward Giovannucci och han har sagt ”För varje cancerfall som solande ökar risken för, minskar den risken för trettio andra fall”. Det gäller verkligen alltså att inte ”sila mygg och svälja kameler”.

Eftersom de autoimmuna sjukdomarna, infektionssjukdomarna och muskelsvaghetssjukdomarna är många betyder det att solning sammantaget motverkar minst 30-talet sjukdomar.

Jag hoppas verkligen att den jättestora mörkläggningen av solandets mycket stora hälsofördelar nu snart upphävs och resultaten från den moderna forskningen på solljusets gynnsamma effekter kan tillåtas publiceras också i Sverige.

Framtiden kommer att visa att bleka hudläkare har fel och friskt solbruna nudister/naturister har en viktig poäng!

27/9/2006

Tillägg om Laskerpriset till Aaron Beck

Filed under: Hälsa,KBT,Psykisk hälsa — Björn @ 9:19

I dagens nummer (27 september 2006) av JAMA (Journal of American Medical Association) recenseras Laskerpristagarna. Ordföranden i den internationella juryn som väljer Laskerpristagarna, Joseph Goldman, själv också Nobelpristagare, säger ordagrant: ”The development of cognitive therapy by this year´s Lasker Clinical Awardee is one of the most important advances — if not the most important advance — in the treatment of these diseases in the last 50 year´s”. Prisjuryn menar alltså att Aaron Becks terapi faktiskt kan vara det största psykoterapeutiska framsteget i världen under de senaste femtio åren!

Men trots det, är det mycket få psykiatriker som kan och använder metoden, tillägger Aaron Beck själv.

Små andetag

Filed under: Poesi — Björn @ 8:25

Mannen ligger vaken i natten

plötsligt
kommer han ihåg
hur hon
som sover nära honom
en gång fick tåla det outhärdliga
i ett eldprov

som skrev om
hennes livs manuskript

Han minns hur hon
för svag för att tala
såg på honom med vidöppna ögon
när bårvagnen rullades iväg
in i operationssalen
han minns krisen, medvetslösheten
och platsen där hon aldrig var ensam

För första gången på femton år
fylls hans ögon av tårar
han vänder sig mot henne
lägger sin hand
på hennes smala rygg
försiktigt
för att inte väcka henne
lyssnar så

tacksamt

till hennes små andetag

Rick Kempa
Wyoming

Egen fri tolkning ur
JAMA 20 september 2006

26/9/2006

Aaron Beck, Freuds ”baneman” får Laskerpriset

Filed under: KBT,Psykisk hälsa — Björn @ 16:57

Skaparen av Kognitiv Terapi, Aaron Beck, har just tilldelats ett av världens finaste medicinska pris, nämligen det amerikanska Laskerpriset. I förutsättningarna för priset står det i stadgarna att priset bara skall ges till ”exceptionella, enastående forsknings- och behandlingsinsatser”, en förutsättning som Aaron Becks terapi utan vidare lever upp till. Laskerpriset är mycket ofta ”riktningsgivande” för det svenska Nobelpriset. Av de som fått Laskerpriset har 71 stycken 1-2 år senare också fått Nobelpriset.

Laskerkommittén skriver i sin motivering till priset bland annat att ”Aaron Beck har lindrat lidandet hos ett oräkneligt antal människor”. Det skall ställas mot Freud som istället mycket kraftigt ökat lidandet som t.ex. för männen i vår tids ”häxprocess”, de som falskt anklagats för incest och dömts till långa fängelsestraff efter falsk anklagelse.

NIMH (National Institute of Mental Health) kommenterar i sin bulletin prisutdelningen och i sin presentation av Aaron Beck framkommer hans mycket gedigna vetenskapliga förankring. Det är viktigt eftersom han så effektivt synliggör bristerna i Freuds terapeutiska ”luftslott”, ett teoribygge som alltmer efter sentida av kritisk granskning framstår som den koloss på lerfötter, som den visat sig vara. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga rapporter och varit medförfattare i 17 böcker. Han har tidigare fått en mängd priser och utmärkelser och i NIMH-texten bekrivs han som: ”One of the five most influential psychotherapists of all time” och vidare ”One of the Americans in history who shaped the face of American Psychiatry”. Att NIMH i sin text citerar honom som en av de fem mest betydelsefulla psykoterapeuterna för alla tider, visar att man förstår att hans inflytande räcker och kommer att räcka långt utanför USA.

Freud fick aldrig något Nobelpris och förtjänade det verkligen inte heller. Alltfler inser och anser att han fejkade sina behandlingsresultat och det gör honom till världshistoriens till effekten kanske största fuskare.

Freuds giftiga draksådd har nu en längre tid lett till den största ”häxprocess” som svenskt rättsväsende känner till, nämligen fängslandet av falskt incestanklagade män, dömda till många års fängelsevistelse. Och det i kraft av Freuds helt felaktiga teori om att de minneslösa första två-tre åren hos människan beror på ett grovt förtryck. Istället är det ju hjärnans nödvändiga omognad som skapar dessa år utan minnen.

I en kort kommentar av Scientific American står det: ”Cognitive therapy — a type of talk therapy that contradicted conventional psychiatric thinking — can improve and even cure serious mental illnesses and is a mainstay of modern psychiatric and psychological treatment”. Också här påpekar man alltså att kognitiv terapi är på direkt kollisionskurs med det vanliga psykoterapeutiska tänkandet.

Dagens Nyheters vetenskapsjournalist, Karin Bojs, skrev den 24 september 2006 en krönika om detta betitlad ”Fann Freuds fel – fick fint pris” med underrubrik ”Världens finaste medicinska pris är förstås Nobelpriset. Men världens näst finaste pris är amerikanska Laskerpriset”. Texten inleds ordagrant med: ”Mycket ofta får människor först Laskerpriset, och en kort tid därefter får de också Nobelpriset. Det var Aaron Beck som visade att Sigmund Freud hade fel i sina grundläggande teorier – och att hela den dåvarande psykoanalysen alltså byggde på ett missförstånd”.

Aaron Beck var verkligen extra Sverigeaktuell för drygt ett år sedan när han personligen, 85 år gammal, på en världskongress i Kognitiv Terapi i Göteborg träffade Dalai Lama och inför en mycket intresserad publik diskuterade Kognitiva Terapins stora likhet med Buddismen. Han har själv skrivit en rapport om det mötet (”Reflections on my public dialog with the Dalai Lama”). Närvarande var också dåvarande ärkebiskopen Hammar, men han gjorde i sammanhanget ett mycket blekt intryck, bekräftat av en SIFO-undersökning.

Med anledning av det mycket förnämliga priset har Aaron Beck i oktobernumret av den prestigiösa tidskriften ”Nature Medicine” själv i en tre sidors artikel fått presentera sin metod och hur den växt fram.

Det framkommer att Aaron Beck är extra välmeriterad för att komma med denna nya psykologi. Han är nämligen i början en fullt utbildad psykoanalytiker och har alltså kunnat från ”insidan” upptäcka psykoanalysens inbyggda felaktigheter.

Hans text börjar med: ”Cognitive therapy is the fastest-growing psychological approach to psychiatric problems”. Hans terapi är alltså den snabbast ökande av alla andra. En neuropsykiater och drömforskare i England har räknat ut att det finns ett myller av cirka 400 psykoterapier som alla INTE har vetenskapligt granskats.

Insikten om ett av Freuds väldigt många grundfel kom, när Aaron Beck gjorde, vad Freud aldrig gjorde, nämligen utsatte Freuds oerhört spridda drömteori för vetenskaplig granskning. Han upptäckte då att Freud hade helt fel. Enligt Freuds drömteori skulle deprimerade människors drömmar vara fyllda av återhållen ilska men Becks forskning visade att det var precis tvärtom. De deprimerade människornas drömmar var fyllda av lika mycket förtvivlan och självförakt som deras vakna liv innehöll.

I sin första behandlingsgrupp av deprimerade upptäckte Beck till sin förvåning att de tillfrisknade mycket snabbt: ”In about 10 to 12 sessions their depression remitted”. Istället för psykoanalysens extremt långdragna terapi behövdes bara 10-12 sittningar för att den tunga melankolin skulle ge vika.

Det är mycket viktigt att konstatera att metoden alltså är snabb och OCH effektiv. Det räcker i de flesta fall med tio till tjugo sittningar till skillnad från den terapeutiskt till effekten alltför svagt verkande psykoanalysen, som kan dra ut över år och kosta 100.000:- eller mer. Psykoanalysen har vid upprepade utvärderingar visats inte ha större effekt än ett vanligt, personligt samtal med en god vän.

I Nature-artikeln räknar Aaron Beck upp 25-30 olika psykiatriska tillstånd som med vetenskaplig utvärdering bekräftats vara effektivt behandlingsbara med Kognitiv Terapi. I kort sammanfattning blir det depression bland barn, unga, vuxna, äldre, de många ångestsjukdomarna, alkohol-, narkotika- och nikotinmissbruk, ätstörningarna, manodepressiv sjukdom, schizofreni, kroniska smärttillstånd, paniksyndrom, och det har varit känt sedan tidigare.

I Nature-artikeln berättas att ytterligare många sjukliga tillstånd nyligen har visat sig vara behandlingsbara med Kognitiv Terapi. Aaron Beck nämner tarmkatarrer, högt blodtryck, kroniskt trötthetssyndrom, äktenskapskriser, barndomstrauman, aggressivitet, hypokondri och sexuella våldsmän och sist men inte minst ett tillstånd med mycket hög dödsrisk, nämligen självmordsbenägenhet. I det sista fallet har Kognitiv Terapi visat sig halvera dödsrisken.

Aaron Beck är väl medveten om att hans Kognitiva Terapi nu av flera av hans lärjungar vidareutvecklas till Kognitiv Beteende Terapi. Den utvecklingen överlämnar han till sina efterföljare, själv nu 85 år gammal, finslipar han sin egen metod.

Men Aaron Beck ger också några mycket intressanta kommentarer i den artikel han skrivit själv. USA har kommit att bli något av psykoanalysens förlovade hemland och trycket från Freudianerna är i USA så stort så att mycket av den sentida forskning på Kognitiv Terapi som kunnat göras, har istället gjorts i England.

Han konstaterar avslutande: ”Despite the evidence that cognitive therapy is effective in community settings, there is considerable inertia (tröghet) in the training of psychiatrists, psychologists and social workers in cognitive therapy”. Det psykoanalytiska tänkandet ligger alltså som en våt filt över den psykoterapeutiska kåren, Freudianerna spjärnar emot och få vill vidareutbilda sig.

Situationen i USA påminner mycket om den svenska. Också där är det en alltför stor brist på välutbildade kognitiva terapeuter. Sista meningen i hans artikel lyder: ”Unless some organized effort is made on a statewide or national scale to foster such training and implementation, the newer therapies will be available only for a small fraction of those individuals who need them”. Det betyder alltså att om man inte mycket storskaligt inför Kognitiv Terapi kommer bara ett fåtal att få den hjälp, som de behöver, den hjälp som är bäst, och en hjälp som i teorin redan finns.

Situationen är förståss på många sätt mycket allvarlig. Kognitiv Terapi skulle kunna halvera de svenska självmordssiffrorna jämfört med vanlig terapi. Cirka 1500 personer tar livet av sig varje år i Sverige samtidigt som jättestora satsningar görs för att dödade i trafiken skall gå ned med något hundratal. De självmordsbenägna får inte den hjälp de behöver utan kan, som i dramatiskt tydliga fall, som fallet med brottaren och världsmästaren Michael Ljungberg, till och med ta livet av sig under pågående korrekt Freudiansk sjukhusterapi!

24/9/2006

Solning halverar bukspottkörtelcancerrisken

Filed under: Cancer,Hälsa,Ljus,Natur — Björn @ 9:26

Det är fantastiskt!

För bara några dagar sedan kom två forskningsrapporter (varav en svensk) som indikerar att njurcancer är solljusbristberoende och nu har ytterligare en rapport kommit som visar att solljusbrist sannolikt också kan öka risken för en av de dödligaste cancrar som finns, nämligen bukspottkörtelcancer.

Bukspottkörtelcancerns gåta har jag undrat och funderat över under hela mitt yrkesverksamma liv och därvid förundrats över, att inte en förklaring till denna otäcka cancer via forskningen, velat dyka upp. Men nu verkar en del av gåtan vara på väg att lösas. Fem forskare, varav fyra från det prestigiösa Harvarduniversitetet, publicerar just nu i dagarna en purfärsk forskningsrapport i ämnet.

Ett av skälen till att forskarna valde att titta på just den här cancerns relation till det av huden vid solning framställda D-vitaminet, och som vi också kan få i oss via mat och kosttillskott, var att nyligen upptäcktes det ha en extra viktig roll i just bukspottkörtelns försvar mot cancer. De fem forskarna publicerar sin rapport just nu i den vetenskapliga tidskriften ”Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.” och där står det ordagrant: ”Normal and malignant pancreatic tissues were recently shown to express high levels of Vitamin D 1-alfa-hydroxylase, which converts circulating 25-hydroxyvitamin D to active 1,25-dihydroxyvitamin D”. Denna krångliga expertformulering berättar, att man nyligen har upptäckt att både normal och cancersjuk bukspottkörtelvävnad själv kan aktivera den förrådsform av D-vitamin, som ständigt finns i blodet, till ett biologiskt mycket aktivt D-vitamin. För bara några år sedan trodde man att bara njuren kunde på detta sätt aktivera det i blodet befintliga förråds-D-vitaminet, men nu vet man att en rad organ, förutom njuren, kan detta ”trick”. Bröstet, prostatan, tjocktarmen och huden har extra stort behov av D-vitamin, och har därför fått en egen förmåga att aktivera D-vitaminet.

Anledningen till att man gjorde denna riktade forskningsinsats var alltså just den färska upptäckten att bukspottkörteln liksom de andra nämnda organen har denna extra förmåga att ”fräsa igång” aktiviteten hos hormonet (D-vitamin är egentligen ett hormon).

Denna forskningsinsats är utomordentlig viktig, därför att det handlar om en förfärlig cancerform. Medelöverlevnadstiden är bara tre månader och 5-årsöverlevnaden bara 3-4% och efter 10 år lever bara en till två personer av hundra insjuknade.

Detta forskningsresultat är också extra viktigt för oss i Sverige. Tittar man på världskartan för pancreascancer ser man att de högsta siffrorna för olika regioner påträffas här i Norden. Gör man detaljanalyser ser man att färgade amerikaner, vars hud släpper igenom alldeles för litet av det svaga solljuset utanför tropikerna, har de allra sämsta siffrorna. Insjuknandet i sjukdomen är alltså populationsmässigt högst i vår region och dessutom är dödligheten större hos oss. I Socialstyrelsens skrift ”Cancer i Siffror 2005” kan vi på sidan 59 läsa: ”Bukspottkörtelcancern är däremot mycket ovanlig i t.ex. Afrika och Indien”, något som indikerar att där finns viktiga skyddsfaktorer mot sjukdomen som vi behöver veta mera om och som alla vet är det gott om stark sol i Afrika.

Det är också extra viktigt att bukspottkörtelcancerns orsaksbakgrund kartläggs, för det finns ingen effektiv screening som på ett tidigt och därmed mera livsräddande stadium kan förvarna om denna cancer. Därför är förståss fastställandet av påverkbara riskfaktorer extra viktigt.

Den mycket stora prospektiva, alltså framåtblickande, forskning som Harvardvetenskapsmännen använder sig av bestod i att man kartlade D-vitaminintaget under 16 år för cirka 47.000 män i 40-75 årsintervallet och cirka 75.000 kvinnor i åldersintervallet 38-65. Man kunde då visa att de som hade ett litet men ändock D-vitaminintag minskade sin pancreascancerrisk med 22% medan de som hade ett intag på 300-500 internationella enheter D-vitamin per dag, hade en riskminskning på 43%, alltså nästan en halvering. D-vitaminintag därutöver hade ingen ytterligare förstärkande effekt.

Forskarna vill själva gå vidare och kartlägga hur stort skyddet kan vara om D-vitaminet tillförs efter solning. De utomordentligt låga nivåerna i sjukdomen i t.ex. Afrika talar för att efter solning egentillverkat, och därmed mycket fysiologiskare insöndrat, D-vitamin kan vara mycket effektivare.

Snart är antalet cancrar som motverkas av solning uppe i den aktningsvärda summan av 20 stycken.

I snart 20 år har ”antisolningsetablissemangets” fackidioti ensidigt varnat för solningens negativa effekter och helt försummat de många positiva, framför allt cancermotverkande effekterna. Detta etablissemang får det allt hetare om öronen i Sverige!

22/9/2006

Hej alla läsare!

Filed under: Allmänt — Björn @ 9:39

Återigen måste jag få hälsa till er alla 55 som igår läste 190 sidor. Tack för all er möda att ”plöja” mina texter!

Björn

Older Posts »

Powered by WordPress