Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

19/8/2016

Svaltvåa

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:08

IMG_1457_redigerad-1

Den unga ladusvalans ansikte har ljusare  ”senapsfärg”

18/8/2016

Svalflock

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 16:07

IMG_1455_redigerad-1

Samling inför resan till tropikerna

16/8/2016

Ängspiplärka

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:00

IMG_1415_redigerad-1

Ängspiplärkan är också på väg söderut.

 

31/7/2016

Ett somrigt bildcollage ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 17:26

bidutlaggett

Pastoral idyll

bildutlaggtva

Grågåsen har återhämtat sig fantastiskt och pryder nu många monokulturer.

bildutlaggtre

Citronfjärilen kan ibland uppnå den aktningsvärda åldern ett år.

bildutlaggfyra

Ungmåsar är det gott om nu.

bildutlaggfem

Bålgetingens bakkropp varnar med gul signalfärg.

bildutlaggb

Är det gott om nektar blir trängseln bland fjärilarna stor.

bildutlaggsju

I kanten av skarvkolonin i Lövö naturreservat laddar många skarvar upp inför resan som ganska snart går till Sydeuropa.

bildutlaggatta

Tropikflyttaren Tistelfjärilen har ett något tillspetsat framvingehörn – den formen skvallrar om fjärilens extra flygförmåga.

bildutlaggnio

Rödklinten blommar nu som bäst.

bildutlaggtio

Nysörten besöks gärna av Nätfjärilar.

bildutlaggelva

Nationalfågeln Koltrasten är ute i naturen ganska skygg och svårfotograferad. Bilden togs igår i Skälleryd klockan 10:34.

bildutlaggtolv

Den fridlysta Vinbergssnäckan är stor som en golfboll.

bildutlaggtretton

När artutrotningen överstiger tio procent hotas balansen i hela biotopen. Detta enligt dagsfärsk artikel i Science.

bildutlaggfjorton

Ståndsen praktblommar i Skärshult.

tornskatatva

Törnskatehonan är en vassnäbbad liten rovfågel – men förstås också en ömsint mor. Bilden togs igår i Skälleryd klockan 10:31.

bildutlaggbtonb

Luktgräsfjärilens ögonteckningar fungerar – man kan se att den ena fjärilen har en glugg vid bakvingens kant – där har en insektsätare lurats att hugga.

bildutlaggsjutton

Koltrasten är nu inne på sin andra kull – bilden togs klockan 10:35 i Skälleryd igår.

bildutlaggarton

Silverstreckade Pärlemorfjärilar i parning.

bildutlaggnitton

Råbocken har goda dagar på sommaren.

bildutlaggtjugo

För den spejande Törnskatan utgör Kungsljusens stora blomax goda utsiktsplatser.

bildutlaggtjugoett

Guldvingen tolererar på Renfanans ”nektarserveringar” även andra insektsarter.

jattebalsamin

Den fantastiska och praktfulla Jättebalsaminen blommar nu för fullt.

haretva

Under frukosten kan jag ofta se kvarterets hare.

bildutlaggtjugofem

Jordbrukslandskapets artfattiga monokulturer uppskattas trots allt av gässen.

sommarhimmel

Sommarhimmel

 

 

28/7/2016

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:59

gragas

Nu har Grågåsen ruggat färdigt – och därmed kan den återigen flyga – ”mot himmelens sky”.

 

22/7/2016

Blandade högsommarbilder

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 19:33

augusibilderett

Foto: Margareta

Havsörnen lockar alltid till avbildning

augustibildertva

Rallarrosen blommar

augustibildertre

Blåvinge

augustibilderfyra

Såpnejlikan blommar nu i drivor.

augustibilderfem

Den getingimiterande Fyrbandade blombocken ser farlig ut – men är helt ofarlig.

augustibilderb

Törnskatan är vår minsta rovfågel.

augustibildersju

Höstfrukterna börjar nu mogna – Rönnbären hör till de första.

augustibilderatta

Foto: Margareta

När ängens höga gräs skördats blir det betydligt svårare för haren att göra sig osynlig.

augustibildernio

Den storvuxna och stickiga Kardborren bjuder ändå på nektar.

augustibildertio

Slåttergräsfjärilen exponerar vingarnas ovansida först när det är riktigt varmt.

augustibilderelva

Sommarskärgård i Pataholm

augustibildertolv

Denna ettåriga Råbock har redan imponerande horn.

augustibildertretton

Sveriges största blomma hör också till de vackraste.

augustibilderfjorton

Älggräset ha lokalt många olika namn – ett helt dussin.

augustibilderfemton

Den gröna färgen blir till ett bra kamouflage för denna spett som oftare än andra vists på marken.

augustibilderbton

För människan är de pollinerande insekterna av stort värde – en tredjedel av den mat vi äter har tillkommit efter pollinatörernas insats.

augustibildersjutton

För drygt tio år sedan flyttade Kartfjärilen in i våra trakter – den kom då från Nordeuropa.

augustibilderarton

Såpnejlikans namn gör inte växtens skönhet rättvisa.

augustibildernitton

Denna ettåriga Råbocks ”baklyktor” är ännu så länge bara antydda.

augustibildertjugo

Man kan knappast tro det men för cirka hundra år sedan var Knölsvanen helt utrotad. Idag häckar hela 7500 par i landet – varav 250 i Småland.

augustibildertjugoett

Den uthålliga Gulsporren har nu börjat sin färgstarka blomning.

augustibildertjugotva

Arten Tistelfjäril börjar sin resa till Sverige i Afrika.

augustibildertjugotre

Fiskmåsen trivs i våra hamnar.

augustibildertjugofyra

Bergkorsörtens finfördelade blomkorg har en egen skönhet.

augustibildertjugofem

”Ung och grön”…

augustibildertjugob

Sommarhimmel

 

17/7/2016

Dagens fågel

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 16:39

tornskata

Törnskatan minskar sedan 30 år tillbaka – i Småland finns 8000-9000 par. Bilden på fågeln togs i Baggemåla idag klockan 14:39.

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress