Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/5/2016

Stadens gröna parkområden fungerar som kraftkällor för befolkningen

Sedan några årtionden ökar jordens stadsbefolkningar allt snabbare och mångmiljonstäder blir allt fler. Det är en utveckling som i stor utsträckning sker utan att man egentligen vet vad den betyder, så därför är forskning som försöker kartlägga betydelsen av t.ex. barns tillgång till grönområden just nu extra viktig.

Enstaka insatser som syftar till att motverka urbaniseringens värsta effekter kan man se här och där – i Stockholm utvecklas nu ”Norra Djurgårdsstaden” i riktning mot en boendemiljö som ska låna många gynnsamma komponenter från ”det öppna landskapet”.

Om detta skrivs en helsida i senaste numret av Scientific American Mind och där påpekar man att det redan finns forskning som visar fördelarna med ”natural settings” – ”Exposure to natural settings has been linked with a vast array of human health benefits, from reduced rates of depression to increased immune functioning”.

I Sverige har vi sedan länge studier på så kallade ”I ur och skur-förskolor” och dessa har visat på gynnsam utveckling hos barnen som får denna typ av förskola.

När det gäller att förfina denna typ av undersökningar och öka kunskapen om var barnen egentligen vistas har man överraskande nog använt sig av satellitövervakad kartläggning av barnens rörelser och det ger förstås en mycket exaktare bild av var barnen vistas.

Försöket har bestått av att tretton forskare från USA, Spanien och Norge har under ett års tid kartlagt 7-10-åringars vistelser i gröna områden i anslutning till 35 skolor i Barcelona.

Man har då kunnat visa att barn som vistas i gröna områden presterar bättre i minnestest – likaså i uppmärksamhetstest. De är kreativare och upptäckarförmågan ökar.

Forskarrapporten har publicerats i prestigiösa ”Proceedings of the National Academy of Sciences” i Usa och huvudförfattare är Payam Dadvand , chef för Center for Research i Environmental Epidemiology” i Barcelona.

Det faktum att skillnaderna mellan de olika grupperna har blivit så stor beror bland annat på att barnen i områdena slipper den neurotoxiska pollution som partiklar från trafiken utgör. Bullret är också mindre och barnen får röra på sig mer.

Ett mycket viktigt annat resultat är att den ofta påvisade sociala skillnaden mellan barn från socialgrupp 1 och 3 har vistelsen på gröna ytor nästan halverats.

 

15/5/2016

Äntligen en fungerande naturforskning

klippottva

 

8/5/2016

Bättre folkhälsa – nu som under de senaste 140 åren

klippsvd

 

23/3/2016

Motion motverkar cancer

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Hälsa,Hjärtat,Motion,Politik — Björn @ 10:13

Cancerfonden är en organisation som funnits i många år och som regelbundet publicerar viktiga siffror från det medicinska området – tyngdpunkten ligger förstås på cancersjukdomarna.

cancerfondentva

En av de nya publikationerna från i år heter Cancerfondsrapporten 2015. Ur den vill jag för dagen plocka bara ett – men viktigt – faktum. Texten berättar att flera cancerformer motverkas av motion men också att detta är ett nästan helt okänt faktum för den svenska allmänheten. Internationellt har det sedan länge funnits uppgifter om att motion på flera sätt motverkar kommande och befintlig cancerutveckling. Det är förstås något som är väldigt viktigt att cancerpatienter får höra inför sin rehabilitering efter operationen.

cancerfondenett

 

 

17/2/2016

Om sömn – ett klipp ur dagens Läkartidningen

klipplt

 

15/2/2016

Dagens lästips är hämtat från SVT:s vetenskapsredaktion

klippsvtfyra

 

28/1/2016

Naturens helande kraft

Dagens text är en läsrekommendation.

Den seriösa tidskriften National Geographic startar nu en artikelserie som belyser naturens positiva effekt på vår hälsa – hur vi kommer i mental balans genom att den ”riktade uppmärksamheten” går över i ”fri uppmärksamhet”.

klippng

Människan har alltid levt i ett större eller mindre samspel med naturen – något som forskningen först nu de senaste 20-30 åren tagit på allvar och utreder effekterna av.

1950 levde halva svenska befolkningen på landet och hade därför en självklar och naturlig vardagskontakt med naturen i dess enklare former. Går man 150 år tillbaka i tiden gick det på varje stadsbo bortåt tio stycken landsortsbor som alla hade vardagsvis kontakt med det öppna landskapet, sjöarna, havet, bergen och fjällen – och alla de miljöerna avsatte tydliga spår i våra själar.

För att nu råda bot på denna brist på publicerad forskning om vad naturen kan ge oss startar National Geographic nu en artikelserie som under ett års tid ska redovisa naturens effekter på människan. Och för majoriteten svenskar är det en självklarhet att stunder i naturen kan ge oss sinnesro som kan vara svår att uppnå på annat sätt.

Sett med vetenskapliga och historiska ögon är naturligtvis forskningen på naturen av mycket sent datum och än så länge förstås mycket otillräcklig – och det är förstås därför National Geographic vill bidra med de färskaste och bästa resultaten.

”Naturen läker”

 

Older Posts »

Powered by WordPress