Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

14/8/2016

Amiral

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 9:47

IMG_1365_redigerad-1

Årets första amiral

31/7/2016

Ett somrigt bildcollage ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 17:26

bidutlaggett

Pastoral idyll

bildutlaggtva

Grågåsen har återhämtat sig fantastiskt och pryder nu många monokulturer.

bildutlaggtre

Citronfjärilen kan ibland uppnå den aktningsvärda åldern ett år.

bildutlaggfyra

Ungmåsar är det gott om nu.

bildutlaggfem

Bålgetingens bakkropp varnar med gul signalfärg.

bildutlaggb

Är det gott om nektar blir trängseln bland fjärilarna stor.

bildutlaggsju

I kanten av skarvkolonin i Lövö naturreservat laddar många skarvar upp inför resan som ganska snart går till Sydeuropa.

bildutlaggatta

Tropikflyttaren Tistelfjärilen har ett något tillspetsat framvingehörn – den formen skvallrar om fjärilens extra flygförmåga.

bildutlaggnio

Rödklinten blommar nu som bäst.

bildutlaggtio

Nysörten besöks gärna av Nätfjärilar.

bildutlaggelva

Nationalfågeln Koltrasten är ute i naturen ganska skygg och svårfotograferad. Bilden togs igår i Skälleryd klockan 10:34.

bildutlaggtolv

Den fridlysta Vinbergssnäckan är stor som en golfboll.

bildutlaggtretton

När artutrotningen överstiger tio procent hotas balansen i hela biotopen. Detta enligt dagsfärsk artikel i Science.

bildutlaggfjorton

Ståndsen praktblommar i Skärshult.

tornskatatva

Törnskatehonan är en vassnäbbad liten rovfågel – men förstås också en ömsint mor. Bilden togs igår i Skälleryd klockan 10:31.

bildutlaggbtonb

Luktgräsfjärilens ögonteckningar fungerar – man kan se att den ena fjärilen har en glugg vid bakvingens kant – där har en insektsätare lurats att hugga.

bildutlaggsjutton

Koltrasten är nu inne på sin andra kull – bilden togs klockan 10:35 i Skälleryd igår.

bildutlaggarton

Silverstreckade Pärlemorfjärilar i parning.

bildutlaggnitton

Råbocken har goda dagar på sommaren.

bildutlaggtjugo

För den spejande Törnskatan utgör Kungsljusens stora blomax goda utsiktsplatser.

bildutlaggtjugoett

Guldvingen tolererar på Renfanans ”nektarserveringar” även andra insektsarter.

jattebalsamin

Den fantastiska och praktfulla Jättebalsaminen blommar nu för fullt.

haretva

Under frukosten kan jag ofta se kvarterets hare.

bildutlaggtjugofem

Jordbrukslandskapets artfattiga monokulturer uppskattas trots allt av gässen.

sommarhimmel

Sommarhimmel

 

 

22/7/2016

Blandade högsommarbilder

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 19:33

augusibilderett

Foto: Margareta

Havsörnen lockar alltid till avbildning

augustibildertva

Rallarrosen blommar

augustibildertre

Blåvinge

augustibilderfyra

Såpnejlikan blommar nu i drivor.

augustibilderfem

Den getingimiterande Fyrbandade blombocken ser farlig ut – men är helt ofarlig.

augustibilderb

Törnskatan är vår minsta rovfågel.

augustibildersju

Höstfrukterna börjar nu mogna – Rönnbären hör till de första.

augustibilderatta

Foto: Margareta

När ängens höga gräs skördats blir det betydligt svårare för haren att göra sig osynlig.

augustibildernio

Den storvuxna och stickiga Kardborren bjuder ändå på nektar.

augustibildertio

Slåttergräsfjärilen exponerar vingarnas ovansida först när det är riktigt varmt.

augustibilderelva

Sommarskärgård i Pataholm

augustibildertolv

Denna ettåriga Råbock har redan imponerande horn.

augustibildertretton

Sveriges största blomma hör också till de vackraste.

augustibilderfjorton

Älggräset ha lokalt många olika namn – ett helt dussin.

augustibilderfemton

Den gröna färgen blir till ett bra kamouflage för denna spett som oftare än andra vists på marken.

augustibilderbton

För människan är de pollinerande insekterna av stort värde – en tredjedel av den mat vi äter har tillkommit efter pollinatörernas insats.

augustibildersjutton

För drygt tio år sedan flyttade Kartfjärilen in i våra trakter – den kom då från Nordeuropa.

augustibilderarton

Såpnejlikans namn gör inte växtens skönhet rättvisa.

augustibildernitton

Denna ettåriga Råbocks ”baklyktor” är ännu så länge bara antydda.

augustibildertjugo

Man kan knappast tro det men för cirka hundra år sedan var Knölsvanen helt utrotad. Idag häckar hela 7500 par i landet – varav 250 i Småland.

augustibildertjugoett

Den uthålliga Gulsporren har nu börjat sin färgstarka blomning.

augustibildertjugotva

Arten Tistelfjäril börjar sin resa till Sverige i Afrika.

augustibildertjugotre

Fiskmåsen trivs i våra hamnar.

augustibildertjugofyra

Bergkorsörtens finfördelade blomkorg har en egen skönhet.

augustibildertjugofem

”Ung och grön”…

augustibildertjugob

Sommarhimmel

 

20/7/2016

Fjärilssommaren kulminerar

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 8:54

Renfanan blommar nu överdådigt och får besök av många insekter, fjärilar. Guldvingen fotades igår klockan 15:19 vid S Skärshult, Ramshult.

renfana

15/7/2016

Högsommarens biologiska mångfald fascinerar

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 19:10

motivett

Nu är sommaren som bäst.

motivtva

Foto: Margareta

Strandskatorna börjar nu flytta söderut.

motivtre

Mjölkörten kan också finnas i en vacker vit version.

motivfyra

Foto: Margareta

Silverstreckad pärlemorfjäril i parning.

motivfem

Hässelklocka

motivb

Foto: Margareta

En Havsörn spejade idag in Ryssbylunddammen.

motivsju

Såpnejlikan blommar nu som bäst.

motivatta

Bålgetingens gula ansikte skrämmer.

motivnio

Foto: Margareta

Strandskata på väg söderut.

motivtio

Snårvindan skapar stora buskage.

motivelva

En del Skrattmåsar är också på flyttning söderut.

motivtolv

Svävflugan är en mästare i hovrandets konst – det flygsättet kräver många pauser.

motivtretton

Foto: Margareta

Forsärlan har i år häckat vid Strömsrum.

motivfjorton

Den Vita fetknoppen växer även på mycket torrt underlag.

motivfemton

Törnskatans ungar ses nu i många snår.

motivbton

Tistelfjärilen har redan nu visat sig fyra gånger – lovar gott för detta år.

motivsjutton

Foto: Margareta

Havsörn på inlandsbesök.

motivarton

Vit mjölkört

motivnitton

Kartfjärilens mörka sensommarversion har nu kommit på vingarna.

motivtjugo

Foto: Margareta

Näckrosorna tål vågornas blötläggning.

motivtjuoett

Törnsångaren sjunger för sin andra kull.

motivtjugotva

Foto: Margareta

Strandskatan kommer att tillbringa vintern längs Engelska kanalens kuster.

motivtjugotre

Silverstreckad pärlemorfjäril i parning.

motivtjugofyra

Sommar i landskapet

 

9/7/2016

Blandade högsommarbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 9:40

collageett

I trädkronorna erbjuds nu fåglarna gott om körsbär.

collagetva

Foto: Margareta

Gulmåran doftar gott och lyser fint.

collagetre

Ett lyckat ”bakomratten”-foto.

collagefyra

På nära håll doftar kaprifolen starkt och gott även på dagen.

collagefem

Foto: Margareta

Den svarta näbbspetsen berättar att det är en Fisktärna – och inte en Silvertärna.

collageb

Flenörten är getingarnas favorit.

collagesju

Efter sommarens tjänst som småbarnsförälder är det inte mycket kvar av Rödstjärthanens festdräkt.

collageatta

Foto: Margareta

Johannesörten är en högsommarblomma.

collagenio

Kaprifolen visar nu upp sin vackra symmetri.

collagetio

Den Franska mördarsnigeln ser faktiskt snällare ut än vår Leopardsnigel.

collageelva

Troligen nyförlovade

collagetolv

Foto: Margareta

Fältharen trycker i gräset men syns ändå.

collagetretton

Stora blåklockan

collagefjorton

Trollsländans stora ögon processar synintrycken fyra gånger snabbare än vad våra ögon kan.

collagefemton

En bra utsiktsplats underlättar spejandet.

collagebton

Foto: Margareta

Hässelklocka?

collagesjutton

Den mörka ovansidan hos Luktfjärilen är extra värmeupptagande – passar bra när vädret är mulet.

collagearton

Jättenattljus

collagenitton

Cikorian går i repris.

collagetjugo

Fältens Grågäss går nu också i repris – ruggningen är över och fåglarna kan därför flyga in till gräsfälten i jordbrukslandskapet.

 

3/7/2016

Några sommarbilder

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 15:43

hogsommarbilderett

Korna svalkar sina solvarma klövar.

hogsommarbildertva

Foto: Margareta

Malvan praktblommar

hogsommarbildertre

Hägerkolonierna i Lövös naturreservat sprider nu årsungarna i området.

hogsommarbilderfyra

Mörkt Kungsljus

hogsommarbilderfem

Årets första – och hittills enda – Tistelfjäril flög idag i Ryssbylund. Som tropikflyttare är den extra välkommen.

hogsommarbilderb

Den Vitkindade gåsens återkolonisering av Östra Småland går långsamt men säkert.

hogsommarbildersju

Den exotiska Krolliljan knyter sig nu i dikeskanten.

hogsommarbilderatta

Foto: Margareta

De karaktäristiska ögonfläckarna på undersidan av Pärlgräsfjärilens bakvinge lurar mången insektsätare.

hogsommarbildernio

Haren räds inte de stora öppna fälten.

hogsommarbildertio

Törnskata i Stora Boda

hogsommarbilderelva

Ängspärlemorfjärilen är grön på bakvingens undersida.

hogsommarbildertolv

Foto: Margareta

Krolliljan är en praktfull blomma.

hogsommarbildertretton

Orkidén Jungfru Marie Hand är växtmässigt mycket framgångsrik – finns i stort sett i hela Sverige.

hogsommarbilderfjorton

Silversmygaren är en skicklig flygare.

hogsommarbilderfemton

Ängspärlemorfjärilen har en vacker ovansida.

hogsommarbilderbton

Förenade i kärlek möter båda Flicksländorna döden.

hogsommarbildersjutton

Foto: Margareta

Den Stora blåklockan tillhör blomskådarens favoriter.

hogsommarbilderarton

I fjällen kan sommaren passera fort förbi – och därför kan den sydsträckande Svartsnäppan redan nu ses i Sydsverige.

hogsommarbildernitton

Krolliljan växer i Gunnarsbo.

hogsommarbildertjugo

Det Fläckiga nyckelblomstret kan variera sitt utseende – båda blommorna är av samma art.

hogsommarbildertjugoett

Törnsångaren sjunger alltjämt – förbereder nog ännu en kull.

hogsommarbildertjugotva

Spenörten har en utsökt vacker blomkrona.

hogsommarbildertjugotre

Guldvingens rödgula gnista lyser nu i gräset.

hogsommarbildertjugofyra

Den Snövita streckmätaren tillhör natten.

hogsommarbildertjugofem

Alla ungdomar tycker om att bada.

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress