Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

17/9/2016

Margaretas tidsålder

Margareta
Minnet av dig sjunger hela tiden inom mig
Överallt i huset finns du:
Jag hör din andning, det mjuka prasslet från dina kläder,
Känner handen på min axel
Du bar på många viktiga hemligheter –
– Som jag ensam äntligen fick ta del av
Dina distinkta ord var dina
-du sa inte ”och” utan ”ock”
Ditt språk och dina ord bar eftertankens prägel

Och det trots vuxenlivets långvariga mobbning

Väl dolt bar du på skapelsens viktigaste fulländning
Den stora kraften i din innerliga kärlek
Fullkomnade också mitt liv
Också dina vänliga händers anatomi
Vittnade om din mjuka kärlek
Dina pekfingrar var lika långa som dina ringfingrar

Så oerhört svarta dina ögon blev

Då du till slut – besegrad av döendet –
Sa att du ville dö

Alldeles just nu är världen på väg in i din tidsålder
Du föll på tröskeln till allt det nya
Som sedan länge varit ditt

21/8/2016

Årets och livets höst

Filed under: Åldrande,Cancer,Hälsa,Läsekretsen — Björn @ 18:23

IMG_1487_redigerad-1

En försmak av hösten kan kännas i luften

Bilden över Kalmarsund togs igår

Personligen känner jag också av livets höst

Margareta fick i juni den ohyggliga diagnosen bukspottkörtelcancer,

hon dog  12 augusti, efter ett rasande  snabbt förlopp

Margareta arbetade många år som forskningssekreterare på Astra-Zeneca

blev därför en mycket stor resurs i vårt skrivande

 

Saknaden är stor och smärtan plågsamt vass

 

 

 

7/8/2016

Alkoholliberalismen ovetenskaplig

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Familjen,Hälsa,Politik — Björn @ 16:00

klippsvt

 

29/7/2016

Hälsosam sommarsol

klippdntre

 

14/7/2016

Om mat och hälsa – lästips idag

klipplttva

klipplttre

 

13/7/2016

Okänd faktor bakom fenomenet att seniorerna i Västerlandet lever allt friskare och allt längre

Om detta finns en mycket intressant artikel publicerad i New York Times den 8 juli 2016. Artikeln har rubriken ”A medical mystery of the best kind: Major diseases are in decline”

Ingresstexten lyder ”Something strange is going on in medicine. Major diseases, like colon cancer, dementia and heart disease, are waning in wealthy countries, and improved diagnosis and treatment cannot fully explain it. ”

Läs gärna artikeln online!

Denna typ av forskning där tvärvetenskapligheten sätts i högsätet är av mycket efterfrågad och stor betydelse. När specialisterna ensamma får redovisa sina forskningsresultat blir ofta andra ämnesspecialister utelämnade.

Artikeln visar på att flera av Västerlandets stora folksjukdomar är på ordentlig retur. En sådan sjukdom är tjocktarmscancern som på de senaste 30 åren nästan halverats. Under samma tid minskar höftfrakturerna med 15-20 procent och en av förklaringarna till det är att folk har blivit mer överviktiga och att bära på en tyngre kroppsvikt gör lårbenshalsen starkare.

Ett av de mest glädjande resultaten som översikten visar är att demenssjukdomarna minskar sedan länge och minskningen började för 40 år sedan och sjukdomsförekomsten har sedan dess krympt med cirka 20 procent per årtionde.

Flaggskeppet i sammanhanget är förstås minskningen av hjärt-kärlsjukdomar – en minskning som pågått i 60 år. Den har åstadkommits av bättre behandling, bättre prevention och minskad rökning.

Det har lett till sänkning av kolesterolet, blodtrycket och förekomsten av ministrokes. Under de senaste årtiondena har man också kunnat visa att högre utbildning – på ett okänt sätt – minskat hjärt-kärlsjukdomarna. ”The heart disease effect has been examined by scientist after scientist. Was it a result of better prevention, treatmen, lifestyle changes?

All three played a role, researchers said.”

Mycket viktigt i sammanhanget är att när forskarna också granskat den totala dödligheten – ”All cause mortality” – har man kunnat visa att också den har minskat – i princip alla sjukdomar som alltså är mer eller mindre åldrandeberoende har minskat.

Det faktum att en sjukdomstyp i stort sett kan minska kraftigt och till slut nästan försvinna helt är i och för sig inget nytt fenomen. WHO har nyligen lanserat ett 12-punktsprogram som siktar in sig på att motverka alla cancersjukdomar och för den som kan litet medicinhistoria är det lätt att se att WHO-programmet i mycket hög grad påminner om de program som svenska hälsohem drev under 1900-talets mitt.

Magcancern var förut en vanlig cancer men är nu nästan helt borta. En av de argaste kritikerna mot Hälsohemmens hälsoprogram var Livsmedelsverkets dåvarande chef. Själv stupade han i en magcancer.

I en stor färsk rapport från Malmö har ett forskarlag visat att en i forskningssammanhang på sätt och vis ny hälsofaktor kan förlänga livet med två år – den nya hälsofaktorn är solning. Det kan vara skäl att påpeka att solningsforskarna nu i snart 30 år hävdat att solande är en viktig hälsofaktor – det är en uppfattning som lanserats i hela Västvärlden.

 

6/7/2016

Svenska solbadare lever längre – och mår som bäst just nu

En forskargrupp i Lund beskrev nyligen i Sydsvenska Dagbladet vårt stora behov av solljus. Läs gärna online – eller brödtexten här nedan.

solbadare

 

Older Posts »

Powered by WordPress