Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

25/7/2016

Normal sömn hemma – enligt smartphone

Sömnforskarna världen över är i stort sett enliga om att sömnbristen är ett globalt problem – man beskriver den med orden ”The global sleep crisis”.

Det finns sedan länge en berättigad kritik av de sömnstuder som utförs i laboraoriemiljöer långt hemifrån. Enligt ett förhistoriskt synsätt är människan programmerad att inte sova lugnt i nya miljöer förrän mäniskan vet att ingen fara hotar – och den tryggheten kommer först efter några ”övningsnätter” i sömnlaboratoriet.

Modern teknik med smartphone gör det nu möjligt för sömnforskarna att göra allt fler forskningsinsatser i det egna sovrummet – och det innebär förstås att laboratoriets störningar kan elimineras.

Dessutom kan samhällsinflytandet på sömnen tydligare synliggöras med smartphone-tekniken och det gör att införandet av t.ex. sommartid kan få en granskning som det tidigare inte fått. Sommartidsinförande är ju en kraftig stimulering av kvällsrytmen och det kan uppenbarligen vara förenat med bekymmersamheter som inte tillräckligt utforskats – men som smartphone-tekniken synliggör.

Modern sömnforskning har visat att brist på sömn leder till att människor upplever mera olust och ängslighet även om det inte alltid får sjukliga proportioner.

Ett forskarlag vid universitetet i Michigan har gett sig i kast med smartphone-tekniken och publicerade sina data i maj 2016 Sci Adv under rubriken ”A global quantification of ’normal’ sleep schedules using smartphone data”.

Den vetenskapliga tidskriften New Scientist har en kort notis i ämnet den 14 maj 2016 och jag lånar bilden ur deras artikel. Att som på bilden ha nattaktiva sängkamrater kan förstås vara mycket störande.

klippnsc

Michiganforskarnas originella och nya grepp består av att man till att man på 5000 försökspersoner i 20 länder skickat programmerade smartphones, där försökspersonerna fått besvara en mängd frågor från den egna sängkanten.

Undersökningen visar att kvinnor världen över sover – och behöver sova – en halvtimme mer än männen. I länder där medelåldern är låg ser sömnmönstret annorlunda ut än där medelåldern är hög. I Singapore sover man i snitt 7½ timme, i Australien 8,1.

Den svenska sommaren med sitt just nu mycket starka ljus har sina fördelar, då smartphone-undersökningen visar att de som är ute mycket sover bättre. Sedan är det förstås så att allt för mycket starkt ljus på kvällen kan störa sömnkvaliteten i stort.

Smartphone-användare ”users reporting that they are typically exposed to outdoor light go to sleep earlier and sleep more than those reporting indoor light.”

Uppenbart är det alltså så att den normala och bästa sömnen ännu inte har beskrivits tillräckligt bra- smartphone-metoden kan i utvidgad form bidra med ytterligare viktiga nyheter.

…som kan komma hela världen till fromma.

 

30/5/2016

”Tropiknätter” och starkt kvällsljus kan försämra sommarsömnen

Nyligen gjordes en intervju med Sveriges kanske främste sömnforskare, Torbjörn Åkerstedt, och mycket av det han sade var upprepningar av sedan länge kända fakta. Men hans uppräkning innehöll också några ”nyheter” – se artikeln nedan.

Ett effektivt sätt att motverka sommarens svettdrivande tropiknätter är att installera en AC-anläggning i sovrummet. Viktigt i sammanhanget är och det skall också påpekas att en del av oss kan behöva en så låg sovrumstemperatur som +13 grader för att sömnen ska vara optimal.

Ytterligare ett sätt att hantera sömnstörningar är det att dela upp nattsömnen i två perioder – alltså att ta en kortare vakenpaus mitt i natten – det är ett råd som Åkerstedt kommit med nu sedan en längre tid tillbaka.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att norrbottningen Lars Törnmans råd om att sola i midnattssolens klena ljus inte har forskarnas stöd men har fått meteorologerna som för statistik över dygnets soltimmar att lyfta upp Sveriges nordligaste order högt i solligan.

Den Kognitiva Beteendeterapin (KBT) är en bra rådgivare när det gäller att hantera sömnsvårigheter – och då inte bara på sommaren utan året runt.

sova

 

 

22/2/2016

Mormor hade rätt: Tidigt i säng lönar sig

klippdn

 

17/2/2016

Om sömn – ett klipp ur dagens Läkartidningen

klipplt

 

23/1/2016

En dags ”skräpmat” försämrar sömnen

Filed under: Den friska hjärnan,Hälsa,Hjärtat,Kost,Sömn — Björn @ 9:40

Sedan länge visar modern forskning att kvaliteten på sömnen är av stor betydelse för vår hälsa – inte minst motverkar en god sömn hjärt-kärlsjukdomarna.

Det är därför angeläget att kartlägga vad i kosten som kan göra sömnen bättre och just nu kommer ett sådant forskningsresultat med rubriken ”Fiber and saturated fat are associated with sleep arousals and slow wave sleep”. Rapporten är publicerad i Journal of Clinical Sleep Medicine. Försöksledare var Marie-Pierre St-Onge, PhD, vid Institute of Human Nutrition, Columbia University Medical Center (CUMC) i New York. Medical News Today kommenterade forskningsresultatet den 15 januari 2016 med rubriken ”Just 1 day of unhealthy eating can impact sleep quality”.

Försöket bestod av att 13 män och 13 kvinnor med en medelålder på 35 år fick sin sömn mycket noggrant redovisad samtidigt som de sov i laboratorium. Gruppen sov i medeltal 7½ timme, fick gå och lägga sig klockan 22:00 och stiga upp 07:00.

Under de första fyra dagarna fick försökspersonerna äta en fiberförstärkt och fettreducerad kost för att sedan på femte dagen återgå till sitt eget vanliga sätt att äta.

Sömnkvaliteten registrerades noggrant med EEG, puls, andning, ögonrörelser, benrörelser och mätning av syrehalten i blodet.

Man kunde då se att med den fettsnålare och fiberrikare kosten sjönk insomningstiden från 29 minuter till 17 minuter och andelen djupsömn ökade. Likaså minskade antalet uppvaknanden.

Märkvärdigt nog är det alltså så att när personerna får återvända till sin vanliga matordning så sover de sämre än de gör efter att ha bjudits på speciella innehållsrikt justerade laboratoriemåltider.

10/12/2015

Klipp från Läkarstämman

klipplt

Det är glädjande att se att helhetssynen blir allt viktigare.

För drygt 50 år sedan ansågs hjärtinfarktens huvudsakligen orsakas av högt blodtryck – idag räknar specialisterna upp gissningsvis 15-20 faktorer. Hela perspektivet måste redovisas.

bokbl

 

 

16/10/2015

Lästips idag: Naturljus hjälper

Filed under: Allmänt,Hälsa,Ljus,Natur,Politik,Psykisk hälsa,Sömn — Björn @ 8:08

Läs extra noga Hettas syn på solandets fördelar.

klippdntva

 

Older Posts »

Powered by WordPress