Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

29/7/2016

Hälsosam sommarsol

klippdntre

 

14/7/2016

Om mat och hälsa – lästips idag

klipplttva

klipplttre

 

13/7/2016

Okänd faktor bakom fenomenet att seniorerna i Västerlandet lever allt friskare och allt längre

Om detta finns en mycket intressant artikel publicerad i New York Times den 8 juli 2016. Artikeln har rubriken ”A medical mystery of the best kind: Major diseases are in decline”

Ingresstexten lyder ”Something strange is going on in medicine. Major diseases, like colon cancer, dementia and heart disease, are waning in wealthy countries, and improved diagnosis and treatment cannot fully explain it. ”

Läs gärna artikeln online!

Denna typ av forskning där tvärvetenskapligheten sätts i högsätet är av mycket efterfrågad och stor betydelse. När specialisterna ensamma får redovisa sina forskningsresultat blir ofta andra ämnesspecialister utelämnade.

Artikeln visar på att flera av Västerlandets stora folksjukdomar är på ordentlig retur. En sådan sjukdom är tjocktarmscancern som på de senaste 30 åren nästan halverats. Under samma tid minskar höftfrakturerna med 15-20 procent och en av förklaringarna till det är att folk har blivit mer överviktiga och att bära på en tyngre kroppsvikt gör lårbenshalsen starkare.

Ett av de mest glädjande resultaten som översikten visar är att demenssjukdomarna minskar sedan länge och minskningen började för 40 år sedan och sjukdomsförekomsten har sedan dess krympt med cirka 20 procent per årtionde.

Flaggskeppet i sammanhanget är förstås minskningen av hjärt-kärlsjukdomar – en minskning som pågått i 60 år. Den har åstadkommits av bättre behandling, bättre prevention och minskad rökning.

Det har lett till sänkning av kolesterolet, blodtrycket och förekomsten av ministrokes. Under de senaste årtiondena har man också kunnat visa att högre utbildning – på ett okänt sätt – minskat hjärt-kärlsjukdomarna. ”The heart disease effect has been examined by scientist after scientist. Was it a result of better prevention, treatmen, lifestyle changes?

All three played a role, researchers said.”

Mycket viktigt i sammanhanget är att när forskarna också granskat den totala dödligheten – ”All cause mortality” – har man kunnat visa att också den har minskat – i princip alla sjukdomar som alltså är mer eller mindre åldrandeberoende har minskat.

Det faktum att en sjukdomstyp i stort sett kan minska kraftigt och till slut nästan försvinna helt är i och för sig inget nytt fenomen. WHO har nyligen lanserat ett 12-punktsprogram som siktar in sig på att motverka alla cancersjukdomar och för den som kan litet medicinhistoria är det lätt att se att WHO-programmet i mycket hög grad påminner om de program som svenska hälsohem drev under 1900-talets mitt.

Magcancern var förut en vanlig cancer men är nu nästan helt borta. En av de argaste kritikerna mot Hälsohemmens hälsoprogram var Livsmedelsverkets dåvarande chef. Själv stupade han i en magcancer.

I en stor färsk rapport från Malmö har ett forskarlag visat att en i forskningssammanhang på sätt och vis ny hälsofaktor kan förlänga livet med två år – den nya hälsofaktorn är solning. Det kan vara skäl att påpeka att solningsforskarna nu i snart 30 år hävdat att solande är en viktig hälsofaktor – det är en uppfattning som lanserats i hela Västvärlden.

 

6/7/2016

Svenska solbadare lever längre – och mår som bäst just nu

En forskargrupp i Lund beskrev nyligen i Sydsvenska Dagbladet vårt stora behov av solljus. Läs gärna online – eller brödtexten här nedan.

solbadare

 

22/5/2016

Brist på solande ger aggressivare prostatacancer

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Hälsa,Kost,Ljus,Natur,Politik — Björn @ 8:15

”Vitamin D deficiency may predict aggressive prostate cancer”. Med denna rubrik sammanfattar den medicinska siten Medical News Today den omfattande forskning som framförallt kommer från en urologavdelning vid ett universitet i Chicago.

I USA finns en stor minoritet av färgade personer vilket gör att landet kan när det gäller att belysa skillnaden i hudpigmentets betydelse har en fördel före många andra länder. Det är därför sedan flera årtionden självklart att den aggressivare formen av prostatacancer som ses bland Amerikas färgade män har att göra med hudpigmentet och inte med vad de äter etc.

Professor Adam B. Murphy är verksam vid urologavdelningen, Northwestern University Feinburg School of Medicine i Chicago och han och hans forskargrupp har i en rad undersökningar visat på sambandet mellan hudens pigment och prostatacancer.

”Past research has associated low levels of vitamin D with a number of health problems. Now, a new study publiched in the journal Clinical Cancer Research suggests that vitamin D deficiency may be an indicator of aggressive prostate cancer.”

Forskargruppen följde under åren 2009-2013 uppemot 600 män i åldersintervallet 40-80 år och bevakade deras PSA-värden och undersökningsfyndet vid palpation per rektum. Man tittade också på personernas halt av D-vitamin i blodet och skiljde då dessutom ut två grupper – en grupp som var ”European American” och en annan som var ”African American”.

Personerna delades in utifrån nivåerna D-vitamin i blodet och forskarna kunde då visa att de aggressivaste formerna av prostatacancern återfanns hos dem med de lägsta D-vitaminvärdena.

Professor Murphy vidgar resonemanget och säger ”Vitamin D deficiency seems to be important for general wellness and may be involved in the formation or progression of several human cancers. It would be wise to be screened for vitamin D deficiency and treated.”

 

10/5/2016

Amningsmotståndarna gör spädbarnen till förlorare

amningwho

Ovanstående online-artikel publicerad i Svenska Dagbladet igår.

8/5/2016

Bättre folkhälsa – nu som under de senaste 140 åren

klippsvd

 

Older Posts »

Powered by WordPress