Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

29/7/2016

Hälsosam sommarsol

klippdntre

 

14/7/2016

Om mat och hälsa – lästips idag

klipplttva

klipplttre

 

13/7/2016

Okänd faktor bakom fenomenet att seniorerna i Västerlandet lever allt friskare och allt längre

Om detta finns en mycket intressant artikel publicerad i New York Times den 8 juli 2016. Artikeln har rubriken ”A medical mystery of the best kind: Major diseases are in decline”

Ingresstexten lyder ”Something strange is going on in medicine. Major diseases, like colon cancer, dementia and heart disease, are waning in wealthy countries, and improved diagnosis and treatment cannot fully explain it. ”

Läs gärna artikeln online!

Denna typ av forskning där tvärvetenskapligheten sätts i högsätet är av mycket efterfrågad och stor betydelse. När specialisterna ensamma får redovisa sina forskningsresultat blir ofta andra ämnesspecialister utelämnade.

Artikeln visar på att flera av Västerlandets stora folksjukdomar är på ordentlig retur. En sådan sjukdom är tjocktarmscancern som på de senaste 30 åren nästan halverats. Under samma tid minskar höftfrakturerna med 15-20 procent och en av förklaringarna till det är att folk har blivit mer överviktiga och att bära på en tyngre kroppsvikt gör lårbenshalsen starkare.

Ett av de mest glädjande resultaten som översikten visar är att demenssjukdomarna minskar sedan länge och minskningen började för 40 år sedan och sjukdomsförekomsten har sedan dess krympt med cirka 20 procent per årtionde.

Flaggskeppet i sammanhanget är förstås minskningen av hjärt-kärlsjukdomar – en minskning som pågått i 60 år. Den har åstadkommits av bättre behandling, bättre prevention och minskad rökning.

Det har lett till sänkning av kolesterolet, blodtrycket och förekomsten av ministrokes. Under de senaste årtiondena har man också kunnat visa att högre utbildning – på ett okänt sätt – minskat hjärt-kärlsjukdomarna. ”The heart disease effect has been examined by scientist after scientist. Was it a result of better prevention, treatmen, lifestyle changes?

All three played a role, researchers said.”

Mycket viktigt i sammanhanget är att när forskarna också granskat den totala dödligheten – ”All cause mortality” – har man kunnat visa att också den har minskat – i princip alla sjukdomar som alltså är mer eller mindre åldrandeberoende har minskat.

Det faktum att en sjukdomstyp i stort sett kan minska kraftigt och till slut nästan försvinna helt är i och för sig inget nytt fenomen. WHO har nyligen lanserat ett 12-punktsprogram som siktar in sig på att motverka alla cancersjukdomar och för den som kan litet medicinhistoria är det lätt att se att WHO-programmet i mycket hög grad påminner om de program som svenska hälsohem drev under 1900-talets mitt.

Magcancern var förut en vanlig cancer men är nu nästan helt borta. En av de argaste kritikerna mot Hälsohemmens hälsoprogram var Livsmedelsverkets dåvarande chef. Själv stupade han i en magcancer.

I en stor färsk rapport från Malmö har ett forskarlag visat att en i forskningssammanhang på sätt och vis ny hälsofaktor kan förlänga livet med två år – den nya hälsofaktorn är solning. Det kan vara skäl att påpeka att solningsforskarna nu i snart 30 år hävdat att solande är en viktig hälsofaktor – det är en uppfattning som lanserats i hela Västvärlden.

 

6/7/2016

Svenska solbadare lever längre – och mår som bäst just nu

En forskargrupp i Lund beskrev nyligen i Sydsvenska Dagbladet vårt stora behov av solljus. Läs gärna online – eller brödtexten här nedan.

solbadare

 

17/5/2016

Medelålders svenskar friska

Statsledningarna från Skandinavien var nyligen på besök hos president Obama i Vita huset. Presidenten uttalade sig flera gånger mycket positivt om den skandinaviska modellen och eftersom forskningen sedan flera årtionden gång på gång visar att det är något extra positivt med Europas nordvästra hörn var presidentens kommentarer extra viktiga. Upprepad forskning visar t.ex. att den mellanmänskliga tilliten är osedvanligt stor i Norden.

En del av detta belyses i senaste numret av forskningstidskriften Forskning & Framsteg. Och eftersom många gemensamma drag kan ses hos länderna är det en intressant tanke för Nordisterna att arbeta för större samarbete länderna emellan.

klippfoftre

För att man rätt ska förstå den svenska situationen är det nödvändigt att granska de svenska nidbilder som det svenska journalistiska gnällbältet ofta består oss med. När hemsjukvården nyligen fick en noggrann utvärdering visade det sig att journalisternas bild av den uppskattade verksamheten beskrevs tendentiöst negativ.

Den bifogade tabellen ur Forskning & Framsteg visar hur viktigt det är med ett brett internationellt perspektiv när vi t.ex. ska förstå hur hälsan ser ut för den medelålders svenska arbetande befolkningen.

Det är därför glädjande att se att europeisk statistik visar att svenskens hälsa är ovanligt bra.

Det har nu under mer än tio års tid – i takt med att Sverigedemokraternas parti successivt vuxit sig allt större – varit ett i medievärlden stående ämne att kritisera det svenska, svenskheten och Sverige – det blir allt orimligare.

 

8/5/2016

Bättre folkhälsa – nu som under de senaste 140 åren

klippsvd

 

9/4/2016

Att sola är viktigt för vår hälsa

I gårdagens SVT-nyheter finns en rubrik med formuleringen: ”Snart ger solen all D-vitamin du behöver”. Det låter ju bra men enligt modern forskning behöver vi också sola för att aktivera viktiga kväveföreningar – om det säger artikeln ingenting.

solvitamin

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress