Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

9/9/2016

Kulturvänstern kriminaliserar

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:26

img_1878_redigerad-1

Steven Pinker: Kulturvänstern underblåser den grova kriminaliteten.

6/8/2016

Polischefen förstår inte

ledaresvd

 

4/8/2016

Talande tystnad

Filed under: Allmänt,Åldrande,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:25

klippdnsju

 

2/8/2016

Också engelskan gör oss klokare

klippdnfem

 

30/7/2016

Krackelerar demokratin?

Filed under: Allmänt,Åldrande,Familjen,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 19:06

klippdnfyra

 

27/7/2016

Fokusering bästa vägen till den bästa sexualiteten?

Några korta kommentarer.

Sedan åtskilliga år har den amerikanska psykologen Alaine N. Aron hävdat att 15-20 procent av befolkningen utgörs av så kallade högkänsliga personer. Man har i svensk press kunnat läsa om hennes faktiskt revolutionerande upptäckter och tankegångar.

Googlar man på sökordet ”högkänslig personlighet” får man nästan 8000 träffar.

dhmett

För många av oss som upplever att sexualiteten i media presenteras på ett opersonligt och förråande sätt väcker hon en mycket intressant tanke – hon menar att de 20 procenten personer kan tänkas ha ett bättre sexualliv har det på grund av ökad privat förmåga till fokusering.

dhmtva

Om detta formulerar hon sig försiktigt på sidan 232 i boken och hon nämner också att en separat bok om de högkänsligas sexualitet är under författande.

Jag ser med spänning fram emot att få läsa boken – en bok som RFSU ständigt kommer att få stora bekymmer med.

 

 

 

25/7/2016

Normal sömn hemma – enligt smartphone

Sömnforskarna världen över är i stort sett enliga om att sömnbristen är ett globalt problem – man beskriver den med orden ”The global sleep crisis”.

Det finns sedan länge en berättigad kritik av de sömnstuder som utförs i laboraoriemiljöer långt hemifrån. Enligt ett förhistoriskt synsätt är människan programmerad att inte sova lugnt i nya miljöer förrän mäniskan vet att ingen fara hotar – och den tryggheten kommer först efter några ”övningsnätter” i sömnlaboratoriet.

Modern teknik med smartphone gör det nu möjligt för sömnforskarna att göra allt fler forskningsinsatser i det egna sovrummet – och det innebär förstås att laboratoriets störningar kan elimineras.

Dessutom kan samhällsinflytandet på sömnen tydligare synliggöras med smartphone-tekniken och det gör att införandet av t.ex. sommartid kan få en granskning som det tidigare inte fått. Sommartidsinförande är ju en kraftig stimulering av kvällsrytmen och det kan uppenbarligen vara förenat med bekymmersamheter som inte tillräckligt utforskats – men som smartphone-tekniken synliggör.

Modern sömnforskning har visat att brist på sömn leder till att människor upplever mera olust och ängslighet även om det inte alltid får sjukliga proportioner.

Ett forskarlag vid universitetet i Michigan har gett sig i kast med smartphone-tekniken och publicerade sina data i maj 2016 Sci Adv under rubriken ”A global quantification of ’normal’ sleep schedules using smartphone data”.

Den vetenskapliga tidskriften New Scientist har en kort notis i ämnet den 14 maj 2016 och jag lånar bilden ur deras artikel. Att som på bilden ha nattaktiva sängkamrater kan förstås vara mycket störande.

klippnsc

Michiganforskarnas originella och nya grepp består av att man till att man på 5000 försökspersoner i 20 länder skickat programmerade smartphones, där försökspersonerna fått besvara en mängd frågor från den egna sängkanten.

Undersökningen visar att kvinnor världen över sover – och behöver sova – en halvtimme mer än männen. I länder där medelåldern är låg ser sömnmönstret annorlunda ut än där medelåldern är hög. I Singapore sover man i snitt 7½ timme, i Australien 8,1.

Den svenska sommaren med sitt just nu mycket starka ljus har sina fördelar, då smartphone-undersökningen visar att de som är ute mycket sover bättre. Sedan är det förstås så att allt för mycket starkt ljus på kvällen kan störa sömnkvaliteten i stort.

Smartphone-användare ”users reporting that they are typically exposed to outdoor light go to sleep earlier and sleep more than those reporting indoor light.”

Uppenbart är det alltså så att den normala och bästa sömnen ännu inte har beskrivits tillräckligt bra- smartphone-metoden kan i utvidgad form bidra med ytterligare viktiga nyheter.

…som kan komma hela världen till fromma.

 

Older Posts »

Powered by WordPress